Zomerschool van X-tra in de regio Ede

X-tra biedt tijdens de zomerperiode gelegenheid voor 'zomerschool'.

Onderstaand leggen we uit wat hiermee bedoeld wordt en hoe dit een voordeel kan geven, bovenop reguliere begeleiding.

Wij krijgen regelmatig vragen en het blijkt dat hiervoor behoefte is. Tijdens de vakantie kunnen we leerlingen net dat beetje extra geven voor het nieuwe leerjaar. Wij zijn de eersten in de regio met deze aanpak. Wij schuwen niet de persoonlijke benadering noch het nodige maatwerk. Sterker, we zoeken het op. 


Wij zijn dus specifiek, in onze eerste benadering. Het gaat per slot om een individuele beleving en dat is voor iedereen weer anders. Natuurlijk is de generieke benadering ook van toepassing. Het maken van samenvattingen, beoordelen van teksten, leren extraheren van informatie of eenvoudig betere planningen maken zijn zaken die voor ieder in principe hetzelfde werken.

De zomerschool werkt klassikaal (afhankelijk van het aantal aanmeldingen), maar heeft een individuele insteek - elke leerling kan zo werken aan zijn of haar taken.

Dit initiatief bleek 'spot on'. Leerlingen kunnen vervolgens naadloos doorstromen naar de huiswerkbegeleiding en / of bijles.

Spreekt dit aan?

Reserveer dan een plaatsje, aangezien

  • De plaatsen beperkt zijn (kleine groepen) en
  • Wij pas van start gaan bij een minimum aantal inschrijvingen.

Het kan zijn dat uw zoon of dochter ...

  • Om toch over te kunnen naar het volgende leerjaar een vakantie-taak meekrijgt.
  • Een voorbereiding nodig heeft in de overstap van brugklas naar vervolgklas.
  • Sommige scholen hanteren 2 brugjaren waardoor deze marge gebruikt kan worden om een beter beeld te krijgen over een langere periode. Dan is het goed om de aansluiting naar het volgend jaar te versoepelen.
  • Overstapt naar een hoger niveau, binnen de school.
    Te denken valt bijvoorbeeld aan Mavo of VMBO naar Havo, Havo naar VWO, voorbereiding op een beroepsopleiding (MBO, HBO), overstap van MBO naar HBO, etc. overstapt naar een andere school, vanuit het buitenland komt of een ander ander schoolsysteem heeft gehad. gewoon wil (moet) bijspijkeren.
  • De intentie is primair om de X-tra Zomerschool te richten op voortgezet onderwijs (vmbo, mavo, havo, vwo), met raakvlakken naar beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.

Een nuttige vakantie

Om verschillende redenen kan het noodzakelijk zijn om tijdens de zomervakantie aandacht te geven aan schoolwerk als voorbereiding op het volgende leerjaar. Een ‘Zomerschool’ kan daarom van grote waarde zijn. De doelstelling van de X-tra Zomerschool is om voor te bereiden op het nieuwe schooljaar en eventuele achterstanden aan te pakken. De overgang van vakantie naar het strakke regime van school is hierdoor beter te overbruggen en de routine blijft zo beter bewaard!

Maar, … het moet ook vakantie zijn! Dat ís namelijk welverdiend. Een goede planning is daarom essentieel.

Openingstijden

De "Zomerschool" is gedurende de laatste weken van de zomermaand augustus beschikbaar. Instromen kan in principe elk moment tijdens deze laatste vakantieweken. Op vakantie gaan met het hele gezin is daarom geen enkele belemmering. De tijden van de Zomerschool zijn twee uur in de ochtend en / of twee uur in de middag. Het is eventueel mogelijk dat uw kind in overleg 4 uur* bij X-tra verblijft of één dagdeel.