X-tra is huiswerk- en studiebegeleiding met een plus.

 • Wij doen dit vanuit de gedachte dat een rustige omgeving, zonder al te veel afleiding, en anders dan thuis, meer de gelegenheid geeft voor focus.
 • Door de juiste focus te krijgen en te hebben, en dit als een regelmatig patroon te herhalen, ontstaat een gewoonte, waarmee het leren beter zal gaan en de noodzakelijke vaardigheden een 'thuis' vinden.
 • Dit bouwt, onder andere, vertrouwen in zelf en geeft daarom een enorme 'ik kan het' -boost.
 • Omdat niet iedereen hetzelfde nodig heeft, bieden wij, naast klassikale aanpak een individuele benadering. Ook is het mogelijk om meer of minder af te nemen. Wij werken dus vanuit behoefte. Ons advies is om met minimaal vier lessen per week te beginnen, bij voorkeur vijf.
  De gedachte hierachter is dat het bouwen van een gewoonte een continuïteit nodig heeft, die alleen mogelijk is wanneer er frequente herhaling is, gedurende een aanhoudende periode. Hiermee ontstaat een actief patroon. Eenmaal een patroon gebouwd na enkele periodes, dan is minderen altijd makkelijker. Andersom werkt dat lastiger.

Het woord 'Huiswerkbegeleiding' is een ruime container als beschrijving van een omgeving waarin organisatie, structuur, leren plannen, rust en regelmaat zijn beslag kunnen krijgen, terwijl onderstaande activiteiten hun voedingsbodem vinden.
Huiswerkbegeleiding is een training én begeleiding in een methode die helpt zelfstandig te zijn tijdens studie-aangelegenheden. Dit geeft een enorm zelfvertrouwen.

X-tra is kleinschalig, heeft veel ruimte en gelegenheid voor persoonlijke aandacht, het geven van noodzakelijke aanmoediging en zelfvertrouwen.

X-tra is voor iedereen en alle opleidingniveaus.

Huiswerk-Begeleiding met een

Een klassikale omgeving waar leerlingen gedurende 2 uur huiswerk kunnen maken en leren voor toetsen. Dit gebeurt in rust en mét focus.
Als monitors zijn hierbij een kundige volwassene en één of twee betrokken begeleiders aanwezig (gemiddeld één begeleider op ongeveer 5 leerlingen) die als referentie gelden voor inhoudelijke vragen over huiswerk, overhoring en voorbereiden op aanstaande toetsen e.d., basale extra uitleg op de te leren lesstof en (incidentele) individuele begeleiding.

 • De Huiswerk-Begeleiding is bedoeld voor het volgen van de leerling op voortgang van prestaties en voorbereiding op aanstaande toetsen. Zo helpen we de prestaties vorm te geven. Het is een individueel proces.
 • Het is een omgeving voor het maken van huiswerk, leren, leren leren en persoonlijke coaching, eenvoudig omdat dit elders niet goed gaat of kan.
 • Rode draad is het aanleren en integreren van nieuwe gewoontes zoals leren plannen en het houden van goede focus. Dit gaat (vrijwel) automatisch tijdens het proces vande lessen. Het heeft echter continuïteit nodig.
Geen computers …

Wij maken (om verschillende redenen) geen gebruik van computers.
Wel hebben we natuurlijk de beschikking over diverse iPads die voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden. Ze kunnen tijdens de lessen door de leerlingen gereserveerd worden voor bijvoorbeeld oefenen in Wrts, maken van een werkstuk of als opzoek-medium op internet. Incidenteel gebruik van een eigen meegebrachte laptop is ook mogelijk, daar waar het de lessen ondersteund. In alle overige gevallen mijden we bewust de aanwezigheid van computers en andere hulpmiddelen (zoals een smartphone). Gebruik van deze laatste is in principe niet toegestaan tijdens de begeleiding.

 

Onze huiswerkbegeleiding is daarom huiswerkbegeleiding met een Plus.

We kennen verschillende niveau's, afhankelijk van vaardigheid én ontwikkeling in de schoolloopbaan:

 • huiswerkbegeleiding (voor Brugklas):
  Brugklassers, met name bij de start van een schooljaar, hebben het zwaar! Dit is ongeacht niveau.
  De reden is eigenlijk heel simpel: ze krijgen in een hele korte tijd héél veel te verwerken, naast dat ze de 'veilige' omgeving van de basisschool definitief vaarwel hebben gezegd. Dat laatste is een besef dat aan het begin van het schooljaar on- of semibewust een grote rol speelt.
  Juist om die reden is het vitaal dat deze jonge tieners een omgeving van bevestiging krijgen, zodat ze een kans krijgen om e.e.a. een plaats te gaan geven.
  Dit is dan ook onze eerste prioriteit. De eerste maanden begeleiden we brugklassers met extra aandacht voor detail en aanvullende uitleg hoe het allemaal werkt.
 • Huiswerkbegeleiding v(oor Onderbouw):
  Na de brugklas volgt een cruciale, vormende periode: het 2e en 3e leerjaar.
  In deze tijd gebeurt heel erg veel. Van groot belang en dus ons eerste speerpunt is regelmaat, rust, focus en overzicht.
  In de 2e helft van het 3e jaar beginnen we met voorbereiden op een andere strategie. Dit heeft direct te maken met wat nodig is in de bovenbouw. Het eind van de 3e vergt veel van leerlingen: profielkeuze, een werktempo toegesneden op de a.s. bovenbouw. Als een leerling struikelt, dan is het vaak hier.
 • Studiebegeleiding (voor Bovenbouw):
  De overgang van 3 naar 4 is een lastige overgang.
  Het 4e jaar is 'de bovenbouw'. Wij bereiden leerlingen voor op zelfstandig kunnen werken (daarmee beginnen we al in de 3e), en de insteek van de begeleiding valt dan ook onder een iets andere noemer. Het heet dan ook vanaf nu Studiebegeleiding. Kernwoorden hier zijn zelfstandigheid en planvaardigheid. In die bouwende zelfstandigheid zit een goed vermogen tot vooruitwerken ingebouwd, de kern tot effectief studeren.

Voordelen

 • Gelegenheid tot geconcentreerd werken in een omgeving die daarvoor is ingericht.
 • gaandeweg neemt de globale vaardigheid op veel terreinen (automatisch) toe.
 • Regelmaat en constantheid zijn het devies. Hierdoor wordt een patroon gebouwd waarmee enerzijds een gewoonte gekweekt wordt die een eigen automatisme gaat vormen in de toekomst (herhaling maakt dit sterker).
  Anderzijds, en minstens zo belangrijk, is dat bezig zijn op deze manier geen ruimte laat voor andere, niet relevante of zelfs wegnemende invloeden. En ook hier geldt dat de herhaling van het niet hebben van een (externe) invloed een patroon en gewoonte bouwt en versterkt.

De begeleiding houdt het volgende in:

 • Bijhouden van huiswerk en toetsen (eigen leerling-volgsysteem)
 • Voorbereiden van toetsen (gefaseerd overhoren)
 • Volgen van cijfers en ontwikkeling
 • Ruimte voor individuele korte uitleg bij het huis- en leerwerk (wij maken het huiswerk niet!)
 • Persoonlijke aandacht
 • Wat te drinken en wat lekkers (natuurlijk ...)

Wat bieden wij

 • Ons huiswerkinstituut biedt een omgeving waarin uitgebreide (individuele) begeleiding gegeven wordt - persoonlijke begeleiding én ruimte voor ‘één op één’.
 • Bij start is 4 lessen per week een goede en gewenste basis.
 • De lessen zijn van maandag tot en met vrijdag, op vaste tijden*:

Tijdsdeel A:
ma. t/m vr. - tussen 15.15 - 17.15 uur
(met 15 min. pauze)
Tijdsdeel B:
ma.
 t/m do. - tussen 16.15-18.15 uur
(met ±15 min. pauze)

 • Er is altijd minimaal één volwassene aanwezig. Aantal is afhankelijk van de groepsgrootte.
 • De indeling staat een maximum aantal van 22 leerlingen toe per dag toe, verdeeld over de gehele ruimte.
 • Alle niveau’s en leerjaren zitten door elkaar. Dit is een bewuste keuze en werkt positief.
  We hebben leerlingen van alle scholen in Ede en (verre) omgeving en hebben daarom een heel uniek beeld van de kwaliteit van het onderwijs op de betreffende scholen, m.n. in deze regio.

* i.v.m. corona zijn aangepaste tijden van toepassing. Momenteel (per 31-8-2020) komt dit neer op:

Tijdsdeel I:
ma. t/m vr. - tussen 14.45 - 16.30 uur
(pauze naar eigen invulling en behoefte)
Tijdsdeel II:
ma.
 t/m do. - tussen 16.45-18.15 uur
(pauze naar eigen invulling en behoefte)

Inschrijven & Aanmelden

Inschrijven gaat in principe heel eenvoudig: stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar X-tra of vul het aanmeldformulier in