Onderwijs in beweging?

Is onderwijs in beweging? … een goede vraag! 
Steeds vaker tref je in het nieuws en bijlage-secties van diverse kranten en tijdschriften interessante artikelen aan die laten zien dat deze titel met een 'Mondjesmaat' of ''Voorzichtig' beantwoord kan worden. En dat is eigenlijk heel triest.

Er valt echter veel te  ontdekken en te lezen over interessante ontwikkelingen, en dat is inspirerend! Er is veel te berichten en de toestand van 'het onderwijs' nodigt dat dan ook uit.

Een recent artikel in bijvoorbeeld Trouw 'Pubers plannen niet … alleen als we willen' (27-8-2016) is zo'n voorbeeld. Een iets eerdere publicatie 'Scholen begeleiden hun leerlingen onvoldoende' (3-11-15)  bij dezelfde krant heeft eigenlijk eenzelfde strekking.

Scholen

Scholen tonen, ondanks oprechte pogingen, dat de tijdgeest waarin we ons in toenemende mate bevindenen een factor is, waarin de huidige organisatie steeds minder een vaste voet lijkt te hebben, ondanks de positieve wil en tomeloze inzet van vele goede en gedreven docenten en overige onderwijs-mensen. Er zijn dingen aan het veranderen en dat heeft een nieuwe insteek nodig.

Door achter de spreekwoordelijke wagen van het bekende aan te blijven lopen ontdek je niet waar ‘het’ heen wil - je ziet namelijk niks.
Zelfs kartrekkers 'trekken' het vaak niet. In analogie, om een paard (kartrekker) de goede kant op te sturen heeft men oogkleppen uitgevonden. Deze geven echter een beperking in het zicht, maar leiden niet af van het doel.
De boodschap is dus eigenlijk eenvoudig: zet die kleppen af en laat het paard leiden (het kent vaak de goede weg), en/of geeft de juiste sturing.

Wat is er dan aan de hand, dat, ondanks goede inzet van vele onderwijsdeskundigen (docenten, begeleiders en diverse externe partijen) het kwartje niet wil vallen, dat de mogelijkheden nog steeds ontoereikend zijn, dat leerlingen zelfs kansen ontkent worden, dat je op drie honderdste punt nog steeds kunt doubleren, of dat zelfs toegang tot een hoger niveau ontzegd wordt, zonder dat daar een reden voor is? Het gebeurt!, wij maken het mee.

Overheid

En dan de overheid: tja, gemiste kansen?
Neem bijvoorbeeld het rapport van de onderwijsinspectie. In het voorwoord alleen zit tamelijk wat contradictie, de moed om het epistel verder te gaan lezen wordt je dus meteen ontnomen. (toch ga ik die uitdaging aan … ).

Hoeveel 'titels' heb je nodig om een boodschap niet te communiceren, de boodschap die de meeste mensen wél kunnen zien. 
Zomaar een quote: "Naast ouders kunnen leraren een onbedoelde invloed hebben: ze hebben vaak (onbewust) hogere verwachtingen van leerlingen met hoger opgeleide ouders en lagere van leerlingen met lager opgeleide ouders.”
Ik had eigenlijk zowat elke zin uit de inleiding kunnen nemen. Persoonlijk vind ik dit nogal schokkend, vooral omdat het rapport insteekt met de gedachte dat het onderwijs van een zeer hoog niveau is. Onze vraag is dan onmiddelijk: definieer ‘onderwijs’, want waarschijnlijk hebben we het over verschillende dingen.

Onderwijs

Je kunt je afvragen wat voor definitie er gehanteerd dient te worden voor de term 'onderwijs'?

Is 'onderwijs' het samenvattende trefwoord voor het huidige schoolsysteem? 
De visie hierin is mogelijk wat beperkt en veelal begrenst door economische, politieke en maatschappelijke belangen. 

Wij denken dat onderwijs ook een andere benadering zou moeten hebben en het schoolsysteem dé plaats zou moeten zijn waar (jonge) mensen 'ontwikkeling' voor het leven kunnen vinden. Hierbij is een deel de educatie in de zin van het huidige curriculum, naast veel aspecten die te maken hebben met ontwikkeling als mens "wat betekent dat?"

Een Mw. Prof. Crone (hoogleraar ontwikkelingspsychologie) draagt gelukkig e.e.a. bij, en een naam als Claire Boonstra zou veel in beweging moeten kunnen krijgen.
Toch zien we dat de nieuwe tijd waarin we leven, ons nog veel meer te vertellen heeft, en het meeste is pas 'om de hoek' echt zichtbaar - nu moeten we het even doen met het gevoel van wat er om die hoek dan is.
Alleen, hebben we de juiste ogen om te zien en oren om het te horen?, luisteren we dan en vooral, kunnen we dan doen wat er gedaan moet worden, het maken van de vertaalslag?

Enfin, veel stof tot gedachten dus. …

Indien u geinteresseerd bent in hoe wij tegen begeleiding aankijken, het onderwijs (uit zeer gevarieerde ervaring) en het gebied dat in bovenstaand gepoogd is aangestipt … wij gaan graag het gesprek aan, en wij geven uw kind ook graag de begeleiding die nodig is.