30-4-2020

Nieuwe leerlingen zijn welkom, maar we hebben het beleid dat we primair leerlingen in de online begeleiding toelaten.

In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld familie of broer / zus, kunnen we overwegen om een nieuwe leerling op de vestiging toe te laten.

Voor aanmelden verwijs ik graag naar onze contactpagina, alwaar ons e-mail adres te vinden is. U mag ook bellen uiteraard.