Succeslessen op het Pallas Athene College

X-tra Succeslessen

★ Levert huiswerk maken thuis stress op?
★ Is enige begeleiding nodig?
★ Beter leren plannen en organiseren?
★ Structurele aanpak van huiswerk maken?
★ Meer eigen verantwoordelijkheid?

Begeleiding op maat - op school (Pallas Athene College):
 • Voor leerlingen die (enige) moeite hebben met leren of met behoefte aan overzicht - een omgeving om met schoolwerk om te leren gaan.
 • 2 uur per dag werken, met een kleine pauze in het stilte-lokaal op school biedt een gelegenheid voor focus, meer dan thuis. De regelmaat van de begeleiding doet gaandeweg zijn werk.
 • We adviseren nadrukkelijk minimaal 2 of meer dagen begeleiding per week voor een grotere effectiviteit. Meer is uiteraard beter.
 • De benadering is niet individueel gericht, maar werkt vanuit behoefte en mogelijkheden van een leerling. Om die reden kunnen we het tarief ook laag houden.
 • X-tra-Succeslessen is voor iedereen en alle opleidingsniveaus.

Begeleiding in deze vorm is een ruime container voor organisatie, plannen en regelmaat. Deze begeleiding op school helpt jonge mensen zelfstandiger te zijn tijdens studie-aangelegenheden.
De 
mogelijkheden van de X-tra Succeslessen staan in verhouding tot de beschikbare middelen en het berekend tarief.

X-tra-Succeslessen …

Een klassikale omgeving waar leerlingen gedurende 2 uur per dag huiswerk kunnen maken en kunnen leren voor toetsen. Dit gebeurt in rust en mét gerichte aandacht.
Als monitors zijn hierbij, naar behoefte, één of twee kundige en betrokken begeleiders aanwezig, die als referentie gelden, met ruimte voor inhoudelijke vragen over huiswerk en te leren lesstof.

 • De begeleiding is een omgeving voor het maken van huiswerk en leren voor toetsen, eenvoudig omdat dit elders niet goed gaat of kan, of omdat de gewoonte hiertoe niet aangeleerd is.
 • Rode draad is dus het aanleren van (nieuwe) gewoontes, waarbij het houden van een goede focus centraal staat. Dit heeft continuïteit nodig.
 • Hierdoor is er minder ruimte voor andere, niet relevante of zelfs wegnemende invloeden. 

We onderscheiden een aantal verschillende behoeftes:

 • Begeleiding voor Brugklas: m.n. aan het begin van een schooljaar hebben deze leerlingen veel te verwerken, ongeacht niveau. Dit heeft dus snel extra aandacht nodig.
 • Begeleiding voor Onderbouw: het 2e en 3e leerjaar zijn specifiek vormend. Juist hier is begeleiding van grote meerwaarde. Ons eerste speerpunt is regelmaat, focus en overzicht. Zelfredzaamheid wordt hier de sleutel naar …
 • Begeleiding voor Bovenbouw: de nadruk ligt hier voornamelijk op zelfstandig kunnen werken, de kern tot effectief studeren.
Computers en mobiele telefoons …

We ontmoedigen het gebruik van computers tijdens het maken van huiswerk en het leren voor toetsen zoveel mogelijk.

 • In het lokaal zijn wel diverse computers aanwezig, bedoeld voor opzoekwerk, raadplegen van magister, planners en online lesmateriaal, zover dat niet op papier aanwezig is. Alleen in overleg met de begeleiding kan hiervan gebruik gemaakt worden.

Ook mijden we bewust het gebruik van andere hulpmiddelen, zoals een smartphone.

 • Deze worden aan het begin van de sessie in een daartoe bestemde opslag neergelegd (eigen verantwoordelijkheid).
  Gebruik van deze laatste is dus in principe niet toegestaan tijdens de begeleiding.

De begeleiding houdt het volgende in

 • Bijhouden van gepland huiswerk en toetsen (eigen leerling-volgsysteem - u kunt meelezen).
 • Voorbereiden van toetsen.
 • Zelfstandig werken gedurende de beschikbare tijd.
 • Ruimte voor korte uitleg en kort overhoren op verzoek.

Wat bieden wij

 • De lessen zijn op vaste tijden:
  Maandag t/m donderdag, tussen 15:15 - 17:15 uur   (met ±10 min. pauze).
 • Er is altijd minimaal één begeleider aanwezig, afhankelijk van groepsgrootte en noodzaak.
 • De ruimte biedt plaats aan 15 leerlingen per dag. Vol is vol.
 • Alle niveau’s en leerjaren zitten door elkaar. 

We noemen uitdrukkelijk dat deze begeleiding geen ruimte biedt voor leerlingen met een motivatieprobleem. Er moet een duidelijke wil zijn om deze vorm van begeleiding te volgen.

Aanmelden 

Aanmelden

… kan rechtstreeks of in overleg met de mentor, zorgcoördinator en in sommige gevallen de afdelingsleider.
… kan op elk moment, ook tijdens een lopende periode maar is afhankelijk van beschikbaarheid op de gewenste dagen (wees er op tijd bij!). De kosten worden, bij instappen in een periode naar rato berekend.

Aanmelden voor de X-tra-Succeslessen gaat als volgt (volg de stappen):

 1. Gebruik het aanmeldformulier, te vinden via onderstaande groene knop. 
  • Er opent een nieuw venster met een digitaal invulbaar* formulier.
 2. Vul dit formulier digitaal en volledig in*.
 3. Sla dit document op op uw computer.
 4. Stuur dit opgeslagen formulier op per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. "aanmelding voor Succeslessen",
  • … dan kunnen we de gegevens alvast verwerken. U krijgt altijd een bevestiging van ontvangst.
  • De administratie van X-tra Huiswerkbegeleiding neemt, indien nodig, contact met u op om eventueel deze aanmelding verder met u door te nemen.
 5. Print het opgeslagen en ingevulde formulier en onderteken het.
 6. Stuur dit ondertekende formulier op naar X-tra of geef het eventueel mee in een gesloten enveloppe bij de eerste les.
 7. Aanmelding is in principe mogelijk voor één, twee, drie of vier middagen per week.
  • We adviseren minimaal 2 dagen begeleiding, voor een grotere effectiviteit.
 8. De keuze voor welke middagen is afhankelijk van beschikbaarheid (vol is vol).
 9. In voorkomend geval is de keuze voor een andere vorm van begeleiding een optie of advies.

(* Digitaal invullen van het formulier kan momenteel  alleen middels een computer of laptop. Dit kan dus niet met een tablet of mobiele telefoon).

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De voorwaarden voor de levering van diensten staan in het kort vermeld op het aanmeldformulier.
Een volledige versie van de Algemene Voorwaarden is hier te vinden (pdf).

Huisregels

Naast de algemene voorwaarden, die de relationele omgang beschrijven, hebben we ook huisregels. Deze worden aan alle leerlingen bij de eerste les aangeboden. Ze bevatten de afspraken hoe we met elkaar omgaan tijdens de begeleiding, wat er wel en niet verwacht wordt, en hoe we hier dan mee om gaan.
Inzage in deze huisregels kunt u hier vinden.

Kosten

De kosten zijn ingedeeld per periode. Een periode is van vakantie tot vakantie. Om die reden kan elke periode een andere lengte hebben.
We benadrukken dat de nota voor aanvang van de diensten voldaan moet zijn. zonder betaling zijn er geen diensten.
In onderstaand overzicht zijn de kosten per periode en per aantal dagen per week weergegeven.

overzicht periodes schooljaar
overzicht tarieven schooljaar

Afmelden …

 • Er geldt een opzegtermijn van 1 week vóór het einde van een periode.
  Zonder tijdige opzegging loopt de inschrijving door in de volgende periode.
 • Een nieuw schooljaar betekent automatisch dat u opnieuw moet aanmelden. De deelname loopt dus stilzwijgend af.
  Indien de X-tra Succeslessen goed zijn bevallen en voortzetting is gewenst, kan natuurlijk alvast aangemeld worden aan het eind van de laatste periode.
  Wit u dus zeker zijn van een plaats in het nieuwe schooljaar, dan is het van belang tijdig aan te geven dat continuering in het nieuwe schooljaar gewenst is.

.

Download hier alvast het aanmeldformulier
*Dit formulier is alleen electronisch invulbaar op een computer of laptop. Dit heeft dan ook de voorkeur.
In het andere geval kunt u dit ook printen en handmatig invullen.