Succeslessen via het Pallas Athene College

Actueel per 1-1-2021

We hebben goed nieuws: de X-tra-Succeslessen starten per januari 2021 in week 1*

De X-tra-Succeslessen, evenals X-tra-Steunlessen worden per januari ingezet om je studievaardigheden te versterken e/o als vakinhoudelijke ondersteuning.

Hiervoor kun je je via school opgeven, of rechtstreeks via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Doe dit graag z.s.m. aangezien het principe 'vol is vol' hier geldt.

… In alles geldt dat de corona-situatie blijft bepalen wat de mogelijkheden zijn op elk moment, hou daarom deze pagina in de gaten.
In elk geval zal de start met strikte inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, de school en onze eigen, extra zorgvuldigheid plaats gaan vinden.
Hierin geldt de houding, wat niet nodig is, moeten we vooral niet doen. Afstand houden, zeker tot begeleiding zal in elk geval strikt worden nageleefd, naast handen wassen of ontsmetten bij binnenkomst. Dit kan dus anders zijn dan de school voorschrijft.
Wij eisen een omgeving en omgang die, binnen de fysieke mogelijkheden, veilig is.

Aanmelden kan per direct via onderstaande knop en beschrijving.

Wat zijn de X-tra Succeslessen?

★ Levert huiswerk maken thuis stress op?
★ Is enige begeleiding nodig?
★ Structurele aanpak van huiswerk maken?
★ Meer eigen verantwoordelijkheid?

Begeleiding op maat op het Pallas Athene College:

Juist nu, nu onderwijs onderhevig is aan externe invloeden, is de waarde van (extra) begeleiding heel erg zichtbaar geworden.
We hebben de afgelopen tijd hierin zeer meetbare resultaten geboekt. 
'Een' vorm van begeleiding stimuleert de eigen houding en dus de motivatie op manieren die voorheen veel moeilijker te realiseren waren. We zien daardoor meer eigen redzaamheid, zelf-motivatie, de 'reden waarom', constantheid en vooral… veel meer rust in leerlingen.
Dit zijn voordelen van de 'corona-tijd'. We hopen dat we deze aspecten vast kunnen houden.

X-tra begeleiding, ook op school, is voor leerlingen die (enige) moeite hebben met leren of met behoefte aan overzicht - een omgeving om met schoolwerk om te leren gaan. … Het Werkt!

 • ±2 uur continue en per dag werken (met een kleine pauze) biedt een gelegenheid voor focus, die thuis nauwelijks mogelijk is. De regelmaat van de begeleiding doet hier zijn werk.
 • Rode draad is het aanleren van (nieuwe) gewoontes, waarbij het houden van een goede focus centraal staat. Dit heeft continuïteit nodig.
 • We adviseren nadrukkelijk  3 dagen begeleiding* per week voor een grotere effectiviteit.
 • De benadering is niet individueel gericht, maar werkt vanuit behoefte en mogelijkheden van een leerling.
 • X-tra-Succeslessen is voor iedereen en alle opleidingsniveaus.
 • Er is enige ruimte voor persoonlijke aandacht en 1 op 1 momenten.

(* in overleg is een ondergrens van 2 dagen ook mogelijk)

Als monitors zijn hierbij, naar behoefte, één of meerdere kundige en betrokken begeleiders aanwezig. 

We onderscheiden een aantal verschillende behoeftes:
 • Begeleiding voor Brugklas:
  m.n. aan het begin van een schooljaar hebben deze leerlingen veel te verwerken, ongeacht niveau. Dit heeft dus snel extra aandacht nodig.
 • Begeleiding voor Onderbouw:
  het 2e en 3e leerjaar zijn specifiek vormend. Juist hier is begeleiding van grote meerwaarde. Ons eerste speerpunt is regelmaat, focus en overzicht. Zelfredzaamheid wordt hier de sleutel naar …
 • Begeleiding voor Bovenbouw:
  d
  e nadruk ligt hier voornamelijk op zelfstandig kunnen werken, de kern tot effectief studeren.
Computers en mobiele telefoons …
 • We ontmoedigen het gebruik van computers tijdens het maken van huiswerk en het leren … waar mogelijk.
  (indien de begeleiding online is, is uiteraard een device nodig voor begeleiding …)
  Computers van school zullen beperkt beschikbaar zijn tijdens de Succeslessen, en alleen voor functioneel gebruik.
 • We mijden zeer bewust het gebruik van andere hulpmiddelen, zoals een smartphone. Deze worden aan het begin van de sessie in een daartoe bestemde opslag geplaatst en verder minimaal geraadpleegd (in overleg).

De begeleiding houdt het volgende in

 • ruimte voor het maken van huiswerk en leren voor toetsen (eigen leerling-volgsysteem - u kunt meelezen).
 • Voorbereiden van toetsen of presentatiemomenten.
 • Zelfstandig leren werken gedurende de beschikbare tijd.
 • Enige ruimte voor 1 op 1 uitleg en overhoren, op verzoek.

Wat bieden wij

 • De lessen zijn op vaste tijden: van 15:15 - 17:00 uur*. Op school van maandag tot en met donderdag. Begeleiding op vrijdag is alleen mogelijk op onze vestiging.
 • Er is altijd minimaal één begeleider aanwezig, afhankelijk van groepsgrootte en noodzaak.
 • Er is plaats voor 10 tot maximaal 15 leerlingen per dag. Vol is echt vol.
 • Alle niveau’s en leerjaren zitten door elkaar. 

(* onderhevig aan aanpassingen aan de courante behoeftes)

We noemen uitdrukkelijk dat deze begeleiding geen ruimte biedt voor leerlingen met een motivatieprobleem. Er moet een duidelijke wil zijn om deze vorm van begeleiding te volgen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om leerlingen te weigeren.

Inschrijven & Aanmelden

Aanmelden

… kan rechtstreeks of in overleg met de mentor, zorgcoördinator en in sommige gevallen de afdelingsleider.
… kan op elk moment, ook tijdens een lopende periode maar is afhankelijk van beschikbaarheid op de gewenste dagen (wees er op tijd bij!). De kosten zullen in de periode januari tot mei 2021 door de overheid gedragen worden.

Aanmelden voor de X-tra-Succeslessen gaat als volgt (volg de stappen):

 1. Gebruik het aanmeldformulier, te vinden via onderstaande groene knop. 
  • Er opent een nieuw venster met een digitaal invulbaar* formulier.
 2. Vul dit formulier digitaal en volledig in*.
 3. Sla dit document op op uw computer.
 4. Stuur dit opgeslagen formulier op per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. "aanmelding voor Succeslessen",
  • … dan kunnen we de gegevens alvast verwerken. U krijgt altijd een bevestiging van ontvangst.
  • De administratie van X-tra Huiswerkbegeleiding neemt, indien nodig, contact met u op om eventueel deze aanmelding verder met u door te nemen.
  • Een kennismakingsgesprek kan onderdeel uitmaken van de aanmelding.
 5. Print het opgeslagen en ingevulde formulier en onderteken het.
 6. Stuur dit ondertekende formulier op naar X-tra of geef het eventueel mee in een gesloten enveloppe bij de eerste les.
 7. Aanmelding is in principe mogelijk voor twee, drie, of vier middagen per week (de vrijdag is alleen beschikbaar op onze vestiging).
  • We adviseren b.v.k. 3 dagen begeleiding, voor een grotere effectiviteit. Meer dagen is dus beter.
 8. De keuze voor welke middagen is afhankelijk van beschikbaarheid (vol is vol).

(* Digitaal invullen van het formulier kan momenteel  alleen middels een computer of laptop. Dit kan dus niet met een tablet of mobiele telefoon).

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De voorwaarden voor de levering van diensten staan in het kort vermeld op het aanmeldformulier. Een volledige versie is hier te vinden (pdf).

Huisregels

Naast de algemene voorwaarden, die de relationele omgang beschrijven, hebben we ook huisregels. Deze worden aan alle leerlingen bij de eerste les aangeboden. Ze bevatten de afspraken hoe we met elkaar omgaan tijdens de begeleiding, wat er wel en niet verwacht wordt, en hoe we hier dan mee om gaan. 
Inzage in deze huisregels kunt u hier vinden.

Aanvulling i.v.m. Covid-19:

 • we hanteren zeer strikt de richtlijnen van het RIVM. Eenieder die zich daar niet aan houdt, wordt onverwijld geweigerd.

Kosten

De kosten zullen in de periode januari tot mei 2021 door de overheid gedragen worden.

Afmelden …

 • Er geldt een opzegtermijn van 1 week vóór het einde van een periode.
 • Zonder tijdige opzegging loopt de inschrijving door in de volgende periode.
  Na de meivakantie kunnen er kosten berekend worden, we weten nog niet hoe ondersteuning vanuit de overheid er dan gaat uitzien (u wordt tijdig geïnformeerd.
 • Een nieuw schooljaar betekent automatisch een einde van het contract. Voor het nieuwe schooljaar dient u opnieuw aan te melden. De deelname loopt dus stilzwijgend af.
  Indien de X-tra Succeslessen goed zijn bevallen en voortzetting is gewenst, kan natuurlijk alvast kenbaar gemaakt worden.

Download hier alvast het aanmeldformulier
*Dit formulier is alleen electronisch invulbaar op een computer of laptop. Dit heeft dan ook de voorkeur.
In het andere geval kunt u dit ook printen en handmatig invullen.