Succeslessen via het Pallas Athene College

Actueel per 2-6-2020 - aangepaste diensten

I.v.m. de huidige maatregelen rond Covid-19 zullen de Succeslessen (in elk geval) dit schooljaar 2019-2020 niet langer op de school plaatsvinden. Hoe e.e.a. in het nieuwe schooljaar 2020-2021 zal zijn is volledig nog niet duidelijk. Wij houden in elk geval rekening met een verlenging van deze regeling.
In wederzijds overleg met de directie van het Pallas is besloten de Succeslessen te verplaatsen naar de vestiging van X-tra.
Reden hiervoor is tweeërlei:

 • … zodat 'in' de school zo min mogelijk leerling-bewegingen plaats vinden,
 • terwijl bij X-tra de omstandigheden, door de veel kleinere schaalgrootte en de andere setting, veel beter toegespitst is op ontvangst voor begeleiding.

We hebben momenteel dagelijks ruimte voor ongeveer 10 extra leerlingen voor Succeslessen, die we binnen de marge van ons veiligheidsprotocol (afstand en hygiëne, conform de richtlijnen van het RIVM), kunnen ontvangen.

Succeslessen op de vestiging van X-tra biedt, door de setting van ons bedrijf, meer mogelijkheden dan op school. We zullen leerlingen zoveel mogelijk dezelfde diensten bieden als voor onze 'vaste' leerlingen: er kan namelijk beter gemonitord worden, terwijl het doel van het bestaan van de Succeslessen goed gewaarborgd kan worden: het gebouw van X-tra is namelijk volledig ingericht op het geven van begeleiding.

Er zijn een paar dingen die we op de vestiging van X-tra anders doen:

 • we kennen een minimale deelname van 3 dagen per week. Hier hebben we een heldere reden voor. Echter, in overleg is 2 dagen als ondergrens ook mogelijk. …
 • meerwaarde is dat X-tra 5 dagen per week open is. Aanmelden kan nu dus ook voor de vrijdag
 • We hebben de tijden zo ingericht dat we 2 aparte groepen hebben:
  • groep I: 14:45 - 16:15 uur en
  • groep II: 16:30 - 18:00 uur.
 • Deelname in 1 van de groepen is afhankelijk van rooster, maar ook van beschikbaarheid
 • Het tarief zal, in elk geval voor dit schooljaar hetzelfde blijven als voorheen. E.e.a. is in overleg met het Pallas bepaald. Op de te sturen nota maken we inzichtelijk hoe dit werkt.
 • Afname van diensten zal dan tot het einde van het schooljaar lopen.

Aanmelden kan via de onderstaande knop. Het formulier dat u dan te zien krijgt, zal z.s.m. aangepast worden aan de nieuwe situatie, maar kan wel gebruikt worden. Opmerkingen (zoals aanmelden voor vrijdag) kunt u eventueel kwijt in het daarvoor bestemde veld.

Voor de Succeslessen op onze vestiging willen we altijd vooraf een kennismakingsgesprek. Bij afname van diensten is dit gratis.

Wat zijn de X-tra Succeslessen?

★ Levert huiswerk maken thuis stress op?
★ Is enige begeleiding nodig?
★ Beter leren plannen en organiseren?
★ Structurele aanpak van huiswerk maken?
★ Meer eigen verantwoordelijkheid?

Begeleiding op maat - met medewerking van de school (Pallas Athene College):

Juist nu, nu onderwijs 'plots' een andere vorm heeft gekregen, is de waarde van (externe) begeleiding heel erg zichtbaar geworden.
Met de leerlingen die in onze reguliere begeleiding zitten hebben we de afgelopen tijd zeer meetbare resultaten geboekt, hetgeen zich vertaalt in een beter inzicht in het waarom van 'naar school gaan'. Het stimuleert de eigen houding en dus de motivatie op manieren die voorheen veel moeilijker te realiseren waren. We zien daardoor meer eigen redzaamheid, zelf-motivatie, de 'reden waarom', constantheid en vooral… veel meer rust in de leerlingen.
Dit zijn de voordelen van de 'corona-tijd'.
… Het vergt echter wel veel meer eigen werkzaamheid van iedere leerling. Dit is dan ook onze taak en meerwaarde om dát te stimuleren, te 'kneden' en naar voren te halen!

Begeleiding in deze vorm is een ruime container voor organisatie, plannen en regelmaat. De begeleiding helpt jonge mensen zelfstandiger te zijn tijdens studie-aangelegenheden.
Voor leerlingen die (enige) moeite hebben met leren of met behoefte aan overzicht - een omgeving om met schoolwerk om te leren gaan.

 • 1,5 uur continue en per dag werken biedt een gelegenheid voor focus, die thuis nauwelijks mogelijk is. De regelmaat van de begeleiding doet hier zijn werk.
 • Rode draad is het aanleren van (nieuwe) gewoontes en inzichten, waarbij het houden van een goede focus centraal staat. Dit heeft continuïteit nodig.
 • We adviseren nadrukkelijk minimaal 3 of meer dagen begeleiding* per week voor een grotere effectiviteit. Meer is uiteraard beter.
 • De benadering is niet individueel gericht, maar werkt vanuit behoefte en mogelijkheden van een leerling.
 • X-tra-Succeslessen is voor iedereen en alle opleidingsniveaus.
 • Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en 1 op 1 momenten, voor díe vakken die wat extra steun kunnen gebruiken!

(* in overleg is een ondergrens van 2 dagen ook mogelijk)

Als monitors zijn hierbij, naar behoefte, één of meerdere kundige en betrokken begeleiders aanwezig. 

We onderscheiden een aantal verschillende behoeftes:
 • Begeleiding voor Brugklas:
  m.n. aan het begin van een schooljaar hebben deze leerlingen veel te verwerken, ongeacht niveau. Dit heeft dus snel extra aandacht nodig.
 • Begeleiding voor Onderbouw:
  het 2e en 3e leerjaar zijn specifiek vormend. Juist hier is begeleiding van grote meerwaarde. Ons eerste speerpunt is regelmaat, focus en overzicht. Zelfredzaamheid wordt hier de sleutel naar …
 • Begeleiding voor Bovenbouw:
  d
  e nadruk ligt hier voornamelijk op zelfstandig kunnen werken, de kern tot effectief studeren.
Computers en mobiele telefoons …
 • We ontmoedigen het gebruik van computers tijdens het maken van huiswerk en het leren zo veel mogelijk.
  Een meegebrachte laptop kan, in overleg (!) wel gericht gebruikt worden. Hiervoor hebben we specifieke werkplakken.
 • We mijden zeer bewust het gebruik van andere hulpmiddelen, zoals een smartphone. Deze worden aan het begin van de sessie in een daartoe bestemde opslag neergelegd en verder minimaal geraadpleegd (in overleg)

De begeleiding houdt het volgende in

 • Bijhouden van gepland huiswerk en toetsen (eigen leerling-volgsysteem - u kunt meelezen).
 • Voorbereiden van toetsen of presentatiemomenten.
 • Zelfstandig leren werken gedurende de beschikbare tijd.
 • Ruimte voor 1 op 1 uitleg en overhoren, op verzoek.

Wat bieden wij

 • De lessen zijn op vaste tijden (zie voorgaand).
 • Er is altijd minimaal één begeleider aanwezig, afhankelijk van groepsgrootte en noodzaak.
 • De ruimte biedt plaats aan maximaal 10 leerlingen per dag (beide groepen). Vol is vol.
 • Alle niveau’s en leerjaren zitten door elkaar. 

We noemen uitdrukkelijk dat deze begeleiding geen ruimte biedt voor leerlingen met een motivatieprobleem. Er moet een duidelijke wil zijn om deze vorm van begeleiding te volgen. Dit komt tot uiting tijdens een startgesprek.

Aanmelden 

Aanmelden

… kan rechtstreeks of in overleg met de mentor, zorgcoördinator en in sommige gevallen de afdelingsleider.
… kan op elk moment, ook tijdens een lopende periode maar is afhankelijk van beschikbaarheid op de gewenste dagen (wees er op tijd bij!). De kosten worden, bij instappen in een periode naar rato berekend.

Aanmelden voor de X-tra-Succeslessen gaat als volgt (volg de stappen):

 1. Gebruik het aanmeldformulier, te vinden via onderstaande groene knop. 
  • Er opent een nieuw venster met een digitaal invulbaar* formulier.
 2. Vul dit formulier digitaal en volledig in*.
 3. Sla dit document op op uw computer.
 4. Stuur dit opgeslagen formulier op per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. "aanmelding voor Succeslessen",
  • … dan kunnen we de gegevens alvast verwerken. U krijgt altijd een bevestiging van ontvangst.
  • De administratie van X-tra Huiswerkbegeleiding neemt, indien nodig, contact met u op om eventueel deze aanmelding verder met u door te nemen.
  • Er volgt een uitnodiging vaar een kennismakingsgesprek
 5. Print het opgeslagen en ingevulde formulier en onderteken het.
 6. Stuur dit ondertekende formulier op naar X-tra of geef het eventueel mee in een gesloten enveloppe bij de eerste les.
 7. Aanmelding is in principe mogelijk voor twee, drie, vier of vijf middagen per week.
  • We adviseren minimaal 2, b.v.k. 3 dagen begeleiding, voor een grotere effectiviteit.
 8. De keuze voor welke middagen is afhankelijk van beschikbaarheid (vol is vol).

(* Digitaal invullen van het formulier kan momenteel  alleen middels een computer of laptop. Dit kan dus niet met een tablet of mobiele telefoon).

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De voorwaarden voor de levering van diensten staan in het kort vermeld op het aanmeldformulier. Een volledige versie is hier te vinden (pdf).

Huisregels

Naast de algemene voorwaarden, die de relationele omgang beschrijven, hebben we ook huisregels. Deze worden aan alle leerlingen bij de eerste les aangeboden. Ze bevatten de afspraken hoe we met elkaar omgaan tijdens de begeleiding, wat er wel en niet verwacht wordt, en hoe we hier dan mee om gaan. 
Inzage in deze huisregels kunt u hier vinden.

Aanvulling i.v.m. Covid-19:

 • we hanteren zeer strikt de richtlijnen van het RIVM. Eenieder die zich daar niet aan houdt, wordt onverwijld naar huis gestuurd.
 • door de huidige situatie hebben we de pauzes afgeschaft. Het is echter nog steeds mogelijk om 'even de benen te strekken'.

Kosten

De kosten zijn ingedeeld per periode. Een periode is van vakantie tot vakantie. Om die reden kan elke periode een andere lengte hebben.
We benadrukken dat de nota voor aanvang van de diensten voldaan moet zijn. zonder betaling zijn er geen diensten.
U kunt zelf eenvoudig de kosten berekenen: het tarief is € 10,- per dag, met een minimum van 2 dagen per week (schooljaar 2020-2021).
De voorkeur is echter 3 dagen, i.v.m. effectiviteit van de begeleiding.

overzicht periodes schooljaar

Afmelden …

 • Er geldt een opzegtermijn van 1 week vóór het einde van een periode.
  Zonder tijdige opzegging loopt de inschrijving door in de volgende periode.
 • Een nieuw schooljaar betekent automatisch dat u opnieuw moet aanmelden. De deelname loopt dus stilzwijgend af.
  Indien de X-tra Succeslessen goed zijn bevallen en voortzetting is gewenst, kan natuurlijk alvast aangemeld worden aan het eind van de laatste periode.
  Wit u dus zeker zijn van een plaats in het nieuwe schooljaar, dan is het van belang tijdig aan te geven dat continuering in het nieuwe schooljaar gewenst is.

.

Download hier alvast het aanmeldformulier
*Dit formulier is alleen electronisch invulbaar op een computer of laptop. Dit heeft dan ook de voorkeur.
In het andere geval kunt u dit ook printen en handmatig invullen.