Overzicht Voorwaarden & Tarieven 2018 - 2019 (verkort)

X-tra biedt de volgende diensten aan:

 • Bijles
 • Studie-begeleiding -coaching
 • Huiswerk-begeleiding
 • Examentrainingen en -voorbereiding
 • X-tra Jong!
 • Consult: los adviesgesprek, assistentie mentorgesprek.
  Indien een gesprek leidt tot afname van een van onze producten wordt dit in mindering gebracht (max. 1 uur). Intakegesprekken zijn altijd gratis.

Voorwaarden*:

 • De tarieven voor schooljaar 2018-2019 zijn vastgesteld op 7-7-2018
 • Alle tarieven zijn inclusief en in euro. U betaalt bij ons géén BTW !
 • Kosten voor hulpmiddelen worden separaat in rekening gebracht (map, planner, papier, etc).
 • Geen betaling betekent geen diensten.
 • Facturering / betaling geschiedt vooraf en per overboeking.
 • Instappen in een periode is mogelijk - berekening naar rato.
 • Voor alle diensten geldt: 10% gezinskorting bij aanmelding van een 2e en volgende kind uit hetzelfde gezin. De korting wordt berekend over de berekende tarieven voor dit volgende kind.
 • Na 1 maart kunnen we, onder voorwaarden, een aanvullende toeslag berekenen.

Volledige voorwaarden staan op onze site.
Versie 3.6 - 7-7-2018

Huiswerk-Begeleiding+ 2018 - 2019 (verkort)

Huiswerkbegeleiding Aantal dagen begeleiding per week (tarief per week)
Afname bij 3 dagen bij 4 dagen bij 5 dagen
Start-tarief (per week) € 66,00 74,00 € 90,00
 • Tarief voor 4 of 5 lessen per week zijn naar verhouding het meest gunstig.
 • Het tarief voor minder dan 3 lessen per week is vastgesteld op € 14,- per uur.
 • Afname van elke hele periode levert een korting op de volgende periode op. (Staffel op aanvraag).

Huiswerk-begeleiding

… is een omgeving waarin uitgebreide begeleiding gegeven wordt. Minimale afname bij start is 3 lessen per week.
Verhouding docent / leerling is gemiddeld 1: 5, afhankelijk van de noodzaak.

De begeleiding houdt het volgende in:

 • Bijhouden van huiswerk en toetsen (eigen leerling-volgsysteem)
 • voorbereiden van toetsen (gefaseerd overhoren)
 • Volgen van cijfers en ontwikkeling
 • Op niveau en naar capaciteit gerichte training t.a.v. plannen en zelfstandig leren werken
 • Ruimte voor individuele, korte uitleg bij het huiswerk
 • Persoonlijke aandacht
 • Wat te drinken en wat lekkers (natuurlijk ...)
Versie 3.6 - 7-7-2018

Bijles 2018 - 2019

Bijles Aantal lessen per week (tarief per les)
2e graads docent 1e graads docent
Afname 1 les 2 (of meer) 1 les 2 (of meer)
Losse lessen-tarief* € 30,00 n.v.t. € 40,00 n.v.t.
Doorlopend-tarief** € 28,50 € 27,00 € 35 € 32,50
 • Afhankelijk van vraag, behoefte en budget zijn verschillende docenten voor bijles beschikbaar.
 • We hebben voor nagenoeg elk vak een docent beschikbaar.

Bijles

… is altijd maatwerk.

 • Wordt afgenomen door een docent 2e graads (of hoger), student (afgeronde (hbo-)opleiding of in opleiding hiervoor (vakspecifiek); in opleiding universitair of aanverwant met voldoende bagage; ervaringsdeskundige: werk-ervaring met voldoende kennis en ervaring.

* vooraf afgesproken aantal, als pakket met een vast tarief, geen opzegtermijn, geen restitutie
** contractueel vastgelegd, doorlopende, met vaststaande frequentie. Per periode opzegbaar (2 weken opzegtermijn, max. 1 les per periode doorschuiven, minimale contractduur is één maand.
Versie 3.6 - 7-7-2018

Coaching & Consult 2018 - 2019 (verkort)

Coaching Consultatie (min. 1 uur)
Lessen per uur € 35,00 Consult per uur € 35,00

Coaching 

 • … is altijd maatwerk en in principe 1 op 1
 • Coaching is specifiek en gericht op de vraag.
  Een docent heeft van nature de noodzakelijke vaardigheden en kwaliteiten.
  Onze aanpak is: leren door overdracht, met eventueel inzet van verschillende docenten, vanwege ieders eigen (natuurlijke) kwaliteiten en vaardigheden.
 • Op aanvraag beschikbaar.

Consultatie

 • … is altijd maatwerk.
 • Consultatie betreft bijvoorbeeld
  • een los advies- of informatiegesprek.
   Het kan zijn dat u toch meer informatie wenst na het lezen van onze site, alvorens over te gaan tot een intakegesprek (gratis)
  • assistentie bij mentorgesprek,
  • vertegenwoordiging namens ouders
 • Op aanvraag beschikbaar.
Versie 3.6 - 7-7-2018

X-tra Jong 2018 - 2019

X-tra Jong! Aantal lessen per week (tarief per middag)

Les per middag

€ 18,00

X-tra Jong

 • Vanaf groep 5 verwelkomen we leerlingen
 • Afname is per 2 uur of een veelvoud hiervan
 • Aanbod afhankelijk van aantal deelnemers
 • Op al onze leveringen zijn de alg. Voorwaarden van X-tra Huiswerkbegeleiding van toepassing.
Versie 3.6 - 7-7-2018

Examentraining 2018 - 2019

Bijles (gericht op examentraining)

Soort \ (afname) Tarief per les - Week 14 t/m 17
Bijles solitair* € 35,00 Bijles (i.g.v. Lopend traject) € 32,50 - 35,00
 • gericht op de eigenlijke examentraining; altijd maatwerk - gericht op de examens
 • Beschikbaar voor alle vakken en alle niveau’s
 • Tijdens deze lessen wordt duidelijk waar de focus in de examentraining zal gaan liggen. Dit maakt dit geheel dynamisch;
 • Genoemde prijzen zijn exclusief door X-tra aan te schaffen materiaal (courante examenbundels en oefenmateriaal), eventueel kopieer en printwerk.
* Solitair betekent hier dat er geen lopend contract is in de vorm van reguliere bijlessen.

Examentraining

Week 18 / 19 Bloktijden - (incl. ±15 min. uitloop) tarief per dag tarief per 2 of meer dagen
ochtend 10.00 - 12.00 € 200,00 € 180,00
middag 13.00 - 15.00

… is altijd maatwerk en gericht op één vak en één niveau, voor elk vak en niveau beschikbaar, mits tijdige reservering.

 • Specifiek - als eerste benadering geven we aandacht aan waar het nodig blijkt. Oefeningen worden, naar behoefte, besproken.
 • Generiek - in een klassikale benadering en het maken van oefen-opgaven. Dit werkt voor iedereen in principe hetzelfde.
Versie 3.6 - 7-7-2018

Planning Schooljaar 2018 - 2019

van tot duur week overzicht vakantieperiodes 2013-2014:
periode 1 27-08-18 20-10-18 8 weken 35 t/m 42 20-10-18 t/m 28-10-18 herfstvakantie
periode 2 29-10-18 22-12-18 8 weken 44 t/m 51 22-12-18 t/m 06-01-19 kerstvakantie
periode 3 07-01-19 23-02-19 7 weken 02 t/m 08 23-02-19 t/m 03-03-19 voorjaarsvakantie
periode 4 04-03-19 27-04-18 8 weken 10 t/m 17 27-04-19 t/m 05-05-19 meivakantie
periode 5 06-05-19 20-07-19 11 weken 19 t/m 29 20-07-19 t/m 01-09-19 zomervakantie

Onze planning voor schooljaar 2018 - 2019 is gebaseerd op de landelijk erkende vakanties en feestdagen.

Versie 3.6 - 7-7-2018