Overzicht Voorwaarden & Tarieven 2017 - 2018 (verkort)

X-tra biedt de volgende diensten aan:

 • Bijles
 • Studie-begeleiding -coaching
 • Huiswerk-begeleiding
 • Examentrainingen en -voorbereiding
 • X-tra Jong!
 • Consult: los adviesgesprek, assistentie mentorgesprek.
  Indien een gesprek leidt tot afname van een van onze producten wordt dit in mindering gebracht (max. 1 uur). Intakegesprekken zijn altijd gratis.

Voorwaarden*:

 • Alle prijzen zijn inclusief en in euro. U betaalt bij ons géén BTW !
 • Kosten voor hulpmiddelen worden separaat in rekening gebracht (map, planner, papier, etc).
 • Geen betaling betekent geen diensten.
 • Facturering / betaling geschiedt vooraf en per overboeking.
 • Instappen in een periode is mogelijk - berekening naar rato.
 • Voor alle diensten geldt: 10% gezinskorting bij aanmelding van een 2e en volgende kind uit hetzelfde gezin. De korting wordt berekend over de berekende tarieven voor dit volgende kind.

Volledige voorwaarden staan op onze site.
Versie 3.2 - 19-06-16

Huiswerk-Begeleiding+ 2017 - 2018 (verkort)

Huiswerkbegeleiding Aantal dagen begeleiding per week (tarief per week)
Afname bij 3 dagen per uur bij 4 dagen per uur bij 5 dagen … per uur
Start-tarief (per week) € 63,00 € 10,50 72,00 € 9,00 € 87,50 € 8,75
 • Tarief voor 4 of 5 lessen per week zijn naar verhouding het meest gunstig.
 • Het tarief voor minder dan 3 lessen per week is vastgesteld op € 13,- per uur.
 • Afname van elke hele periode levert een korting op de volgende periode op (staffel op aanvraag).

Huiswerk-begeleiding

… is een omgeving waarin uitgebreide begeleiding gegeven wordt. Minimale afname is 3 lessen per week.
Verhouding docent / leerling is gemiddeld 1: 5, afhankelijk van de noodzaak.

De begeleiding houdt het volgende in:

 • Bijhouden van huiswerk en toetsen (eigen leerling-volgsysteem)
 • voorbereiden van toetsen (gefaseerd overhoren)
 • Volgen van cijfers en ontwikkeling
 • Ruimte voor individuele, korte uitleg bij het huiswerk
 • Persoonlijke aandacht
 • Wat te drinken en wat lekkers (natuurlijk ...)
Versie 3.5 - 9-7-17

Bijles 2017 - 2018

Bijles Aantal lessen per week (tarief per les)
2e graads docent 1e graads docent
Afname 1 les 2 (of meer) 1 les 2 (of meer)
Losse lessen-tarief* € 30,00 n.v.t. € 40,00 n.v.t.
Doorlopend-tarief** € 28,50 € 27,00 € 35 € 32,50
 • Afhankelijk van vraag, behoefte en budget zijn verschillende docenten voor bijles beschikbaar.
 • We hebben voor nagenoeg elk vak een docent beschikbaar.

Bijles

… is altijd maatwerk.

 • Wordt afgenomen door een docent 2e graads (of hoger), student (afgeronde (hbo-)opleiding of in opleiding hiervoor (vakspecifiek); in opleiding universitair of aanverwant met voldoende bagage; ervaringsdeskundige: werk-ervaring met voldoende kennis en ervaring.

* vooraf afgesproken aantal, als pakket met een vast tarief, geen opzegtermijn, geen restitutie
** contractueel vastgelegd, doorlopende, met vaststaande frequentie. Per periode opzegbaar (2 weken opzegtermijn, max. 1 les per periode doorschuiven, minimale contractduur is één maand.
Versie 3.5 - 9-7-17

Coaching & Consult 2017 - 2018 (verkort)

Coaching Consultatie (min. 1 uur)
Losse lessen-tarief* € 35,00 Consult per uur € 35,00
Doorlopend-tarief** € 32,50

Coaching 

 • … is altijd maatwerk. (Consult, los adviesgesprek, assistentie mentorgesprek)
 • Coaching is specifiek en gericht op de vraag. Een docent heeft van nature de noodzakelijke vaardigheden en kwaliteiten. Onze aanpak is: leren door overdracht, met eventueel inzet van verschillende docenten, vanwege ieders eigen (natuurlijke) kwaliteiten
 • Een los adviesgesprek, assistentie tijdens een mentorgesprek is op aanvraag beschikbaar.
Versie 3.5 - 9-7-17

X-tra Jong 2017 - 2018

X-tra Jong! Aantal lessen per week (tarief per uur)
Losse lessen-tarief* € 10,00
Doorlopend-tarief** € 9,00

X-tra Jong

 • Afhankelijk van vraag, behoefte en budget zijn er verschillende mogelijkheden.
 • Vanaf groep 5 verwelkomen we leerlingen
 • Afname is per 2 uur of een veelvoud hiervan, Aanbod afhankelijk van aantal deelnemers
Versie 3.5 - 9-7-17

Examentraining 2017 - 2018

Bijles (gericht op examentraining)

Soort \ (afname) Tarief per les - Week 14 t/m 17
Bijles solitair-tarief* € 35,00 Bijles (i.g.v. Lopend traject) € 30,00 - 35,00
 • gericht op de eigenlijke examentraining; is altijd maatwerk - gericht op de examens
 • Beschikbaar voor alle vakken en alle niveau’s
 • Tijdens deze lessen wordt duidelijk waar de focus in de examentraining zal gaan liggen. Dit maakt dit geheel dynamisch;
 • Genoemde prijzen zijn exclusief door X-tra aan te schaffen materiaal (courante examenbundels en oefenmateriaal)

* Solitair betekent hier dat er geen lopend contract is in de vorm van reguliere bijlessen.

Examentraining

Week 18 / 19 Bloktijden - (incl. ±15 min. uitloop) tarief per dag tarief per 2 of meer dagen
Blok 1 10.00 - 12.00 € 200,00 € 180,00
Blok 2 13.00 - 15.00

… is altijd maatwerk en gericht op één vak en één niveau, voor elk vak en niveau beschikbaar, mits tijdige reservering.

 • Specifiek - als eerste benadering geven we aandacht aan waar het nodig blijkt. Oefeningen worden, naar behoefte, besproken.
 • Generiek - in een klassikale benadering en het maken van oefen-opgaven. Dit werkt voor iedereen in principe hetzelfde.
Versie 3.5 - 9-7-17

Planning Schooljaar 2017 - 2018

van tot duur week overzicht vakantieperiodes 2013-2014:
periode 1 21-08-17 15-10-16 8 weken 34 t/m 41 14-10-2017 t/m 22-10-2017 herfstvakantie
periode 2 23-10-17  23-12-17 9 weken 43 t/m 51 23 dec 2017 t/m 7 jan 2018  kerstvakantie
periode 3 08-01-18 24-02-18 7 weken 02 t/m 08 24-02-2018 t/m 04-03-2018 voorjaarsvakantie
periode 4 05-03-18 28-04-18 8 weken 10 t/m 17 28-04-2018 t/m 06-05-2018 meivakantie
periode 5 07-05-18 14-07-18 10 weken 19 t/m 28 14 jul 2018 t/m 26 aug 2018 zomervakantie

Onze planning voor schooljaar 2017-2018 is gebaseerd op de landelijk erkende vakanties en feestdagen.

Versie 3.5 - 9-7-17