X-tra Online begeleiding (Skype)

X-tra levert in deze tijd van crisis ook Online begeleiding, op verzoek.
Dit doen we met dezelfde kwaliteit als onze overige diensten, zover de techniek niet een beperkende factor is.
In verband met de huidige corona-crisis hebben we onze online diensten uitgebreid.

Hierbij helpt X-tra als geen ander: 

 • heb je telkens dat duwtje nodig en heb je vragen of wil je wat extra uitleg?
 • Weet je niet zo goed hoe je een goed overzicht moet maken waarmee je al je schoolwerk zelfstandig kan plannen?
 • Hoe kan je je afzonderen van de (ver-) en afleiding thuis?

Je kunt bij X-tra online bijles en huiswerkbegeleiding volgen. 

Dat doen we door middel van videobellen (Skype) en een digitaal whiteboard en/of andere software.
Met deze vorm van begeleiding stimuleren en bevestigen we de zelfredzaamheid van leerlingen

Hoe werkt het?:
 • aan het begin en eind van elke sessie wordt er gezamenlijk, met andere leerlingen gestart, dan wel afgesloten via een webcam en/ of audio
 • met schermdeling kan extra uitleg gegeven worden of lesstof via document-overdracht gedeeld worden.
 • deze vorm van begeleiding is mogelijk voor iedereen, ongeacht waar je woont.

Meld je direct aan voor deze online begeleiding en je kunt binnen enkele dagen van start!

Wij verzorgen:

Huiswerkbegeleiding Online

Een omgeving waar leerlingen gedurende een vaste, afgesproken tijd begeleiding krijgen bij schoolwerk: huiswerk maken, leren vooruit werken, zelfstudie en Leren Leren voor toetsen.
Dit gebeurt in rust en mét gerichte aandacht.
Voor de huiswerkbegeleiding geldt dat hierbij als monitors, naar behoefte, één of twee kundige en betrokken begeleiders aanwezig zijn, die als referentie gelden voor inhoudelijke vragen over huiswerk en basale uitleg op lesstof.De begeleiding is een omgeving voor het maken van huiswerk en leren, eenvoudig omdat dit elders niet goed gaat of kan, of omdat de gewoonte hiertoe niet voldoende aangeleerd is.

 • Rode draad is dus het aanleren van (nieuwe) gewoontes, waarbij het houden van een goede focus centraal staat. Dit heeft continuïteit nodig.
 • Op deze manier is er minder ruimte voor andere, niet relevante of zelfs wegnemende invloeden. 

We onderscheiden een aantal verschillende behoeftes:

 • Begeleiding voor (aanstaande) Brugklas: m.n. aan het begin van een schooljaar hebben deze leerlingen veel te verwerken, ongeacht niveau. Dit heeft dus extra aandacht nodig.
 • Begeleiding voor Onderbouw: het 2e en 3e leerjaar zijn specifiek vormend. Juist hier is begeleiding van grote meerwaarde. Ons eerste speerpunt is regelmaat, focus en overzicht. Zelfredzaamheid wordt hier de sleutel naar …
 • Begeleiding voor Bovenbouw: de nadruk ligt hier voornamelijk op zelfstandig kunnen werken, de kern tot effectief studeren.

Bijlessen Online

Een omgeving waar leerlingen periodiek gedurende een vaste, afgesproken tijd  instructie krijgen, verzorgt door een vaste docent (meestal 1 x per week) in het gebied van één vak of een combinatie van gerelateerde vakken.

Net zoals onze reguliere bijlessen, bieden we ook hier bijles voor elk vak en voor elk niveau of leerjaar.

Maar, welke van deze mogelijkheden er ook gevolgd worden, de leerling is altijd zelf verantwoordelijk voor de te leveren prestatie.

Dát kan namelijk niemand voor hem of haar doen. 
Om onder andere die reden, naast het feit dat dit ook niet de intentie is van X-tra, is nooit een garantie te geven op succes.