Goedkoop is duurkoop

… is een uitdrukking die men gebruikt als men iets voordelig aangeschaft heeft en er achteraf achter komt dat het dan toch niet voldoet aan de verwachting …

Dit, ook al gaat het niet altijd op, is helaas heel vaak aan de orde.

Herkenbaar?

Het is ook terug te vinden in studie en schoolwerk.

Huiswerkbegeleiding en bijles op school, gratis aangeboden, klinkt goed toch? School biedt het ‘gratis’ aan.

Helaas heeft het, om verschillende redenen, vaak een teleurstellend resultaat.

Uit terugkoppelingen blijkt helaas maar al te vaak dat …

… bij de ontvangende partij, ‘gratis’ ook benaderd wordt met een ‘gratis’ houding “ het is gratis dus dan hoef ik er niet altijd gebruik van te maken (ik heb er immers niet voor betaald?)”

… bij de gevende partij (docent, oudere jaars) is blijkt weinig enthousiasme. In die gevallen dat de wil wél aanwezig is, is het effect beperkt: óf het betreft relatief kleine groepjes van 5 a 10 leerlingen die extra uitleg krijgen in het 9e uur, van de docent waar men het toch al niet van snapte, of het gaat daadwerkelijk om bijles, meestal dus gegeven door een ouderejaars leerling. Dit blijkt dan niet erg motiverend. 

Onderwijsassistenten geven een' instructie voor plannen, organiseren en agendagebruik. Als we dit dan vervolgens afmeten aan onze begeleiding, dan blijkt wat men op school leert zwaar ondermaats!

Dit alles is dan toch wel vreemd.

De overheid ‘besteedt’ ruim 8 miljard aan 'verbetering' van het onderwijs, als reactie op de achterstanden, opgelopen door corona en de gevolgen daarvan. Een nobele gedachte, ware het niet dat de uitvoering neerkomt op een 'vrijbrief' om dit extra geld te besteden aan een breed scala 'noden'. Het blijkt ook dat de betreffende onderwijsinstelling geen verantwoording hoeft af te leggen, geen budgettering heeft t.a.v. waaraan dit besteed wordt.

Goede (externe) begeleiding is beschikbaar, maar wordt zo nagenoeg onbereikbaar, terwijl de overheid, in de kaders van het NPO juist de ruimte geeft om dit in te huren. Er ís namelijk wél een lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs is ook écht hoog, uitbesteden is dan de beste optie zou je denken. Daarom: blijf als school bij je core-business. En dat is les geven.

Om die reden is gratis begeleiding op school dan ook niet echt gratis: het is eigenlijk extreem duur! Wij krijgen als bedrijf nu aan het eind van elke periode leerlingen aangemeld omdat ze ontdekken dat die begeleiding op school eigenlijk niet werkt. De stress stijgt i.v.m. de verloren tijd, ontmoedigd … en zo ontstaan onnodige onvoldoendes.

Wij merken dat, met goede 1 op 1 begeleiding én de juiste omgeving en houding, heel snel achterstanden weggewerkt worden.

Leerlingen hebben behoefte aan structuur, perspectief, en een doel (motivatie): een positief signaal, voortkomende uit ‘ik kan het wél!’


gepost op Linkedin, EdeStadTegen de wind in …

Lieve mensen,
… wat is het toch 'hommeles' in de wereld!
Als je niets hebt om energie uit te putten, een positief signaal te vinden, een glimlach, of een ander mens een hart onder decime te steken, dan blijft er niets anders over dan zwaar depressief te worden van … alles!

Maar, alles heeft een keerzijde, alles kun je omdraaien en juist te tegenwind geeft kracht, je moet het alleen weten om te zetten in een voorwaartse beweging!

Positie is nu kansen die er voor iedereen liggen: juist omdat er zoveel 'op losse schroeven' staat, is het ook mogelijk om daar gebruik van te maken.

In ons werkveld zien we dat jonge mensen juist nu die kansen grijpen, met beide handen (en meer) en dan ook in staat zijn dit positief om te zetten!
Één voorbeeld: vandaag met een leerling gesproken die vlak voor haar 1e tentamenweek zit:
"Het gaat echt lekker nu, ik werk alvast aan de volgende lessen, zodat, als ik op school kom, ook al weet waar de lessen over gaan en ik kan dan gelijk vragen stellen over de dingen die ik nog niet goed begreep. … Lekker om die ruimte te hebben en te nemen!"

SUPER ! - dit is nou echt volledig de boodschap (o.a.) die ik leerlingen mee wil geven vanaf de brugklas!
Dus, ouders (en leerlingen): wees nou wijs en geef jezelf de kans om de wind in de zeilen te krijgen, ook al betekent het dat je moet laveren!


gepost op LinkedinWeerstand bieden tegen digitaal determinisme*


Dit artikel staat op de site van 'onderwijscommunity'

Geen reden om er ook maar 1 woord aan toe te voegen. Het artikel is dan ook niet van mij, maar het onderwerp is wel de moeite waard om hier te vermelden

de link leidt naar het artikel.

*voetnoot:

Dit artikel staat op de site van 'onderwijscommunity'. wij hebben geen redactionele verantwoordelijkheid.

datum plaatsing: 26-9-2022

Kwaliteit vs kwantiteit

Kwantiteit is nog nooit een maat geweest voor kwaliteit.

Het gaat om inhoud, de juiste aandacht op de juiste plaats, balans tussen focus en ontspanning en … het bouwen van vertrouwen.

Kwaliteit laat zich niet vangen door uiterlijk vertoon. Het kan wel zo lijken - de façade en maskerade van een ‘gelikte’ buitenkant is natuurlijk verleidelijk en vaak een reden om te zeggen 'Het ziet er goed uit, dus het zal wel goed zijn'?

X-tra werkt zo niet. Naast dat we een hoge kwaliteit nastreven in de individuele benadering, doen we, waar mogelijk, geen concessies in het bereiken van resultaten.
Dit laatste werkt twee kanten op, waarbij de leerling door inzet laat zien dat hij of zij vooruit wil en daarbij ontdekt dat hij of zij dat ook helemaal zelfstandig kan, met eventueel wat hulp, goed gereedschap en juiste ingrediënten. En dat is waar X-tra begint.

Bijzonder is daarom dat X-tra meteen vanaf het begin de grootste organisatie in de regio is in zijn soort. Onze kwaliteit en insteek wordt herkend en spreekt zich voort.

Kracht komt van binnen uit

We leven in een schijnbaar maakbare wereld waarin alles ‘te koop’ lijkt. Echter, de aandacht voor inhoud wordt vaak wat vergeten, terwijl de genoemde ‘gleam and glamour’ van de buitenkant het walhalla lijkt. Niets is minder werkelijk natuurlijk, en dat weet iedereen ook eigenlijk wel.

Onze begeleiding richt zich op het geheel, vanuit de notie dat ‘wat je laat zien, altijd een weerspiegeling is van hetgeen je in je hebt aan vorming. Dat is je (thuis)basis. Andersom, wat je in je hebt hoeft niet altijd aan de buitenkant zichtbaar te zijn … .

Deze basis - (ander woord voor ‘innerlijk’), is het fundament, het anker, van vaardigheid, bekendheid met en ontwikkeling. Het is een thuisbasis. Daar ontstaat de kracht, de motivatie, de wil en vooral het vermogen om te doen.

Onze filosofie en werkwijze is in hoofdzaak gericht op de structuur aan die basis: welke ingrediënten zijn daar nodig, de bouwblokken van ons bestaan en dat, waarmee we ons vormen?

Dat ‘gesprek’ tussen thuisbasis en ‘wat je laat zien’ is helaas soms slecht hoorbaar, door het figuurlijke lawaai van onze leefwereld. In de ontwikkeling naar volwassenheid, waarvan de puberteit een onderdeel is, is dit een extra lastig gedeelte.
Vertrouwen naar buiten toe is daardoor een nog lastiger proces - onze leefwereld traint ons om nomaden in onze ontwikkeling te zijn, waarbij de koers bepaald lijkt door hoe de wind op dat moment waait.

Echter, leren gebeurt voornamelijk van binnen uit, het is het meest natuurlijke in ons bestaan. Begeleiding hierin is wel noodzakelijk, zeker in deze tijd.

Leren is als een bouwtekening bij een lego-doosje. Op de eerste bladzijde staat ‘het resultaat’. Dat is handig, want dan weet je waar je aan moet werken. Op de volgende bladzijden staat de totale inhoud van het doosje - alle blokjes en aantallen keurig op een rij. Verder ontvouwt dit zich, door per bladzijde de stappen te laten zien - de blokjes die hiervoor nodig zijn en hoe die dan samenkomen. … En zo wordt je geleid naar het uiteindelijke doel.

Leren werkt vergelijkbaar: de bouwtekening van hetgeen men wil leren of ontdekken ontvouwt gaandeweg het proces. Dit kan men grotendeels alleen, met begeleiding voor de ‘hoe zit dat’ of ‘heb ik aan alles gedacht’-momenten. Dit is waar onderwijs zou kunnen zijn … .

Helaas werkt dit op de meeste scholen niet (meer/nog niet) zo, ondanks dat aan de buitenkant lijkt dat dit wel zo is. 

Het instituut ‘school’ is verworden tot een productiemachine van cijfers en diploma’s, waarbij de aandacht voor ‘de reden hiertoe’ soms ver te zoeken is.

Wij zien dit in onze dagelijkse praktijk terug.

Hieraan kunnen wij niet veel veranderen. Wat wij van X-tra wel kunnen is onze aandacht richten op die reden om te leren, zodat je je ook staande kan houden in het bestaande systeem. 

Leren is namelijk echt leuk. En dat kunnen we bewijzen ook. 

Ga je de uitdaging aan?


voetnoot:

 dit geeft gelijk aan waarom Lego zo’n wereldwijd succes is: het volgt de stappen naar succes ‘Yes, ik kan het!’, af te lezen op het gezicht van het kind dat vol trots zijn resultaat komt laten zien.

datum plaatsing: 17-5-2022 - ©2022-X-tra

maatregelen per 23-3-2022

Per 23-3-2022 worden in principe alle maatregelen opgeheven.

Wel zullen we een aantal hygiene-maatregelen voorlopig vasthouden:

 Handen wassen, vaak en goed
 Hoesten en niezen in de elleboog
 Handen schudden zullen we voorlopig nog niet gaan doen

Blijf thuis na een positieve (zelf)test en laat je testen
 Zorg voor voldoende frisse lucht. Wij blijven goed ventileren

Voor overige actuele ontwikkelingen, maatregelen en overig nieuws wil ik verwijzen naar rijksoverheid.nl, alwaar de actualiteit te vinden is.


maatregelen per 25- 2-2022

Per 25- 2-2022 worden in principe alle maatregelen opgeheven, uitgezonderd onderstaand:

Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht.
Hierdoor hoeven leerlingen en teamleden na de voorjaarsvakantie geen mondkapje meer te dragen. Ook vervalt het advies om afstand te houden.


 Handen wassen, vaak en goed
 Hoesten en niezen in de elleboog
 Geen handen schudden

 Houd 1,5 meter afstand, waar mogelijk
Blijf thuis na een positieve (zelf)test en laat je testen
 Dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen voor alle leerlingen en teamleden.
 Zorg voor voldoende frisse lucht. Wij blijven goed ventileren

Verder: Adviezen:
 • Als iemand besmet is dan gaat die in isolatie. Huisgenoten/reisgenoten moeten in quarantaine tenzij iemand langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad en geen klachten heeft of iemand korter dan 8 weken geleden of dit jaar (na 1 januari 2022) positief is getest en geen klachten heeft. Doe de Quarantainecheck als u twijfelt.

Voor overige actuele ontwikkelingen, maatregelen en overig nieuws wil ik verwijzen naar rijksoverheid.nl, alwaar de actualiteit te vinden is.


maatregelen per 15- 2-2022

Per 15- 2-2022 gelden de volgende Basisregels voor iedereen (alleen wat relevant is voor X-tra):

 Handen wassen, vaak en goed
 Hoesten en niezen in de elleboog
 Geen handen schudden

 Houd (nog steeds) 1,5 meter afstand, waar mogelijk
Blijf thuis na een positieve (zelf)test en laat je testen
 Dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen voor alle leerlingen en teamleden.
 Zorg voor voldoende frisse lucht. Wij blijven goed ventileren

Verder: Adviezen:
 • Draag een mondkapje waar dat verplicht is of wordt geadviseerd.
 • Als iemand besmet is dan gaat die in isolatie. Huisgenoten/reisgenoten moeten in quarantaine tenzij iemand langer dan een week geleden een boosterprik heeft gehad en geen klachten heeft of iemand korter dan 8 weken geleden of dit jaar (na 1 januari 2022) positief is getest en geen klachten heeft. Doe de Quarantainecheck als u twijfelt.

Per 25-2-2022:
Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht.
Hierdoor hoeven leerlingen en teamleden geen mondkapje meer te dragen. Ook vervalt het advies om afstand te houden.
Wij willen bij X-tra voorlopig nog wel de afstandsegel in ere houden en mondkapjes alleen aan de tafel, bij nauw(er) contact.

Voor overige actuele ontwikkelingen, maatregelen en overig nieuws wil ik verwijzen naar rijksoverheid.nl, alwaar de actualiteit te vinden is.maatregelen per 15- 1-2022

Per 15- 1-2022 gelden de volgende maatregelen (alleen wat relevant is voor X-tra):

Aanvullend op de maatregelen in het vorige bericht geldt:

 Mondkapje: advies is om geen stoffen of zelfgemaakt mondkapje te dragen maar een medisch mondkapje (type R2)

 indien in de directe omgeving een positief getest persoon is, maar men zelf niet is besmet (negatieve test), dan gelden per 15-1-2022 nieuwe regels:
    > geen quarantaineplicht indien men een booster heeft gehad, langer dan 1 week geleden, of corona, korter dan 8 weken geleden

Voor actuele ontwikkelingen, maatregelen en overig nieuws wil ik verwijzen naar rijksoverheid.nl, alwaar de actualiteit te vinden is.

maatregelen per 19-12-2021

Per 19-12-2021 gelden de volgende maatregelen:

 bovenop de voorgaande maatregelen, is er in Nederland een algehele lockdown ingesteld. deze duurt voort tot en met 14-01-2022.
    Voor X-tra geldt geldt geen verplichte sluiting, aangezien wij geen publieke instelling zijn, maar een besloten organisatie, waarbij alleen toegang op afspraak mogelijk is.

Voorts blijft gelden:

Afstand bewaren van 1,5 meter, overal. 
 Mondkapje opzetten, bij binnenkomst, bij verplaatsing in het pand en verder als 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld aan de tafel.
 handen wassen bij binnenkomst, tussentijds en na toiletbezoek, volgens instructie die in de toiletten hangt
 na pauze ontsmetten van handen bij dispenser
Gebruik voor registratie bij entree een schone pen en plaats deze na gebruik in het daarvoor bestemde potje. De pennen worden allemaal met regelmaat gedesinfecteerd.
Wij zorgen voor een schone en ontsmette omgeving met voldoende frisse lucht. Bij X-tra is de ventilatie uitstekend geregeld.

bij twijfel, symptomen of overige klachten zoals koorts: laten testen bij de GGD en thuisblijven tot de uitslag bekend is. Volg de instructies van de GGD.
    > Stuur tijdig een afmelding naar Signal (06-40950950). Je bent weer welkom na 2 dagen symptoom-vrij
In alles: blijf afstand houden en zorg voor goede (persoonlijke) hygiene.

Voor actuele ontwikkelingen, maatregelen en overig nieuws wil ik verwijzen naar rijksoverheid.nl, alwaar de actualiteit te vinden is.

maatregelen per 26-11-2021

Per 26-11-2021 gelden de volgende maatregelen:

 bovenop de voorgaande maatregelen, is er in Nederland een gedeeltelijke lockdown ingesteld.

Effectief komt het er op neer dat om 17:00 uur bijna alles gesloten is. Dit geldt niet voor iedereen en overal.
Voor X-tra geldt dat de limiet van 1700 uur niet geldt aangezien wij geen publieke instelling zijn, maar een besloten organisatie zijn, waarbij alleen toegang op afspraak mogelijk is.
Derhalve galden deze maatregelen niet voor ons.
Echter, wij 
vinden solidariteit met de samenleving wel belangrijk, en daar waar het niet essentieel is om buiten deze tijden operationeel te zijn, willen we ons zoveel mogelijk houden aan de limieten, gesteld in de laatste regeling.

Voorts blijft gelden:

Afstand bewaren van 1,5 meter, overal. 
 Mondkapje opzetten, als de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld aan de tafel
 handen wassen bij binnenkomst en tussentijds, volgens instructie
 na pauze ontsmetten van handen bij dispenser
Gebruik voor registratie bij entree een schone pen en plaats deze na gebruik in het daarvoor bestemde potje. De pennen worden allemaal met regelmaat gedesinfecteerd.
Wij zorgen voor een schone en ontsmette omgeving met voldoende frisse lucht. Bij X-tra is de ventilatie uitstekend geregeld.

bij twijfel, symptomen of overige klachten zoals koorts: laten testen bij de GGD en thuisblijven tot de uitslag bekend is. Volg de instructies van de GGD.
    > Stuur tijdig een afmelding naar Signal (06-40950950). Je bent weer welkom na 2 dagen symptoom-vrij
In alles: blijf afstand houden en zorg voor goede (persoonlijke) hygiene.

maatregelen per 24-11-2021

Per 24-11-2021 gelden de volgende maatregelen:

 Afstand bewaren van 1,5 meter, overal
 Mondkapje opzetten, als de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld aan de tafel
 handen wassen bij binnenkomst en tussentijds, volgens instructie
 na pauze ontsmetten van handen bij dispenser
Gebruik voor registratie bij entree een schone pen en plaats deze na gebruik in het daarvoor bestemde potje. De pennen worden allemaal met regelmaat gedesinfecteerd.
Wij zorgen voor een schone en ontsmette omgeving met voldoende frisse lucht. Bij X-tra is de ventilatie uitstekend geregeld.

bij twijfel, symptomen of overige klachten zoals koorts: laten testen bij de GGD en thuisblijven tot de uitslag bekend is. Volg de instructies van de GGD.
    > Stuur tijdig een afmelding naar Signal (06-40950950). Je bent weer welkom na 2 dagen symptoom-vrij
In alles: blijf afstand houden en zorg voor goede (persoonlijke) hygiene.

maatregelen per 9-11-2021

Per 7-11-2021 (effectief bij X-tra 9-11)gelden de volgende maatregelen:

Per komende week 46 gelden bij X-tra de volgende regels:

 Mondkapje meenemen, als de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze is nodig aan de tafel, indien gewenst en waar nodig: contactmomenten en tijdens bijlessen.
 handen wassen bij binnenkomst en tussentijds, volgens instructie
 na pauze ontsmetten van handen bij dispenser
 bij twijfel, symptomen of overige klachten zoals koorts: laten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is. Stuur tijdig een afmelding naar Signal (06-40950950). Je bent weer welkom na 2 dagen symptoom-vrij
 In alles: blijf afstand houden en zorg voor goede (persoonlijke) hygiene.
Gebruik voor registratie bij entree een schone pen en plaats deze na gebruik in het daarvoor bestemde potje. De pennen worden allemaal met regelmaat gedesinfecteerd.

Wij zorgen voor een schone omgeving met voldoende frisse lucht. Bij X-tra is de ventilatie uitstekend geregeld.

Schooljaar 2021-2022

Per 31-8-2021 gaan de deuren van de scholen in regio midden weer open.

Zoals het nu staat zullen de regels t.a.v. mondkapjes en houden van afstand voorlopig gehandhaafd blijven: een mondkapje is nodig indien de afstand gedurende 15 minuten niet kan worden gewaarborgd.

Wij zijn, als bedrijf, op dit vlak graag wat conservatief onder het motto: 'better safe than sorry'.
Voor ons geldt dus dat we de bestaande regels grotendeels zullen handhaven:

in- en uitschrijven bij entree met een schone pen
 handen wassen bij binnenkomst en tussentijds, volgens instructie
 na pauze ontsmetten van handen bij dispenser
 mondkapje op als de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd
 we zullen goed blijven ventileren(deden we al)
 bij twijfel, symptomen of overige klachten zoals koorts: laten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is. Stuur tijdig een afmelding naar Signal (06-40950950). Je bent weer welkom na 2 dagen symptoom-vrij

Voor de duidelijkheid: bij X-tra is de ventilatie meer dan uitstekend geregeld.

Wij beschikken over een zeer uniek (… er zijn er maar een paar van in Nederland), maar evenzo effectief CO2-gestuurd ventilatiesysteem dat permanent verse buitenlucht inblaast, zodanig dat je dit niet merkt door tocht o.i.d. (dit laatste is namelijk de reden dat in het najaar de ramen dicht gaan).
Stijgt het CO2-gehalte in de ruimte waar de leerlingen zich bevinden boven acceptabele grenzen (v.a. 800 ppm*), dan gaat de inblaasmotor harder draaien, met een maximaal toerental bij 1500 ppm. Dit laatste wordt echter nooit gehaald, daarvoor werkt het systeem gewoon te goed 😊.

* ppm = parts per million, oftewel delen per miljoen is een maat voor concentratie. bron Wikipedia.

.

1-11-2021 - Mijn kind is niet dom!

(… een gebrek aan (goede) begeleiding)

We horen het steeds vaker: lesgeven is verworden tot een kwartiertje ‘uitleg’, … en dan huiswerk maken in de klas, ‘als je wat te vragen hebt, … hier ben ik’. Dit is tegenwoordig in het vo helaas meer regel dan uitzondering aan het worden! Het lijkt wel of die docenten vergeten zijn wat lesgeven is (de goeden te na …).

Ouders stellen de vraag of hun kind wel op het goede niveau zit, want hij (zij) snapt de les niet of kan het tempo niet aan. ‘… Mijn kind kan niet leren?’. 

De centrale overheid is dit natuurlijk niet ontgaan - het is een al lang slepend pijnpunt en staat aan de kern van onderwijshervorming.
Naast de reden van achterstanden, opgelopen door corona, is het een prima aanleiding voor het onderwijs om in te haken op deze staat van zijn … .

Nu is een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gevormd, waarbij ± 8,5 miljard in het onderwijs gepompt wordt, om zo de opgelopen achterstanden, o.a. veroorzaakt door corona, in te lopen.

Hier valt veel over te zeggen. Helaas is de ruimte in deze context, hiervoor te beperkt.
Wel kan gezegd worden dat toekennen van deze gelden, een erkend brevet van onvermogen is geworden: lesgegeven, in te grote klassen, met een te vol curriculum, door docenten die steeds vaker (door omstandigheden genoodzaakt) grijpen naar dat ‘kwartiertje uitleg’. De bevlogenheid en Passie verdwijnt dan vaak.
Ook horen we steeds vaker dat eigen docenten vervolgens 'bijles' gaan geven in hun eigen vak. Om dit mogelijk te maken wordt er tijd van de reguliere lessen afgesnoept om zo extra tijd aan het einde van de dag te genereren. Toch krijgen docenten daarvoor extra betaald …, dit zijn bijzondere constructies.
het is niet alleen valse concurrentie, maar is ook misleidend: de 'bijlessen' of 'huiswerkbegeleiding die dan gratis wordt gegeven is zeker niet van dezelfde orde als de diensten die wij leveren - dit is namelijk wat we doen, en dat vergt toch echt wat meer dan 5 minuten van reguliere lessen afsnoepen. Wij denken dat dit een slechte ontwikkeling is! 

Lesgeven is niet een kwestie van alleen uitleg geven over wat er in het boek staat of samen wat opgaven maken. Lesgeven is primair het overbrengen van kennis d.m.v. passie en bevlogenheid: leiden door het voorbeeld te geven, laten zien hoe je ergens komt, waar het ‘leeft’. Meenemen op reis.

Een uitstekend voorbeeld, ter illustratie, is hoe een taal het beste geleerd wordt: Frans leer je het beste in Frankrijk. Dat weet iedereen.
Door het te doen, door fouten te maken, door goed te kijken, het te ademen (letterlijk) en het als een spons in je op te nemen. Daarvoor heb je al je zintuigen en faculteiten nodig: je leert met elke vezel, met elke cel in je lijf, van buiten naar binnen en van binnen naar buiten … ademen.
Kun je niet naar Frankrijk?, dan haal je Frankrijk toch gewoon hierheen?: met een (goede) Franse docent die dus (hoofdzakelijk)  alleen maar Frans spreekt, is leren spreken, luisteren, zien, horen, voelen, proeven, ruiken aan Frans een beleving: in het domein stappen van waar Frans leeft. Dáár leeft de passie en dan vindt overdracht plaats, … ook al duurt dat dan even.
Eenmaal ‘in’ het domein, dan merk je verandering: je gaat in het Frans denken, je vertaalt niet meer naar het Nederlands, je gaat de taal voelen en met de ritmes meebewegen: je wordt beetje bij beetje … Frans!

Dit principe geldt niet alleen voor talen natuurlijk: elk onderwerp of vak heeft zo een eigen taal en een eigen domein waar je in kan stappen. Echter, wil je, wat daar leeft ook begrijpen, dan zal je de ‘taal’, de gewoontes en alles wat daar bij hoort moeten leren. … Er is gewoon geen andere weg.

Deze manier van leren kennen we eigenlijk allemaal. Het is alleen heel vreemd dat leren op school dit niet of nauwelijks gebruikt. Toch is dit de meest natuurlijke manier van leren.

Natuurlijk, docenten inzetten, met NPO-gelden, zodat ze bijles gaan geven in het vak waarin ze zelf eigenlijk in gebreke zijn, hoort tot de mogelijkheden.
De docenten zelf kunnen er ook vaak niet veel aan doen: te volle klassen en te hoog tempo van het curriculum maakt de spoeling van de aandacht ook (te) dun. Maar, het blijft natuurlijk wel een vreemde situatie die nu aan het ontstaan is.
Leerlingen die dit tempo niet voldoende kunnen volgen zijn er helaas legio, wij ontmoeten dat dagelijks. Indien dit dan geen aandacht krijgt, stroomt zo’n leerling soms af in een lager niveau, andere school, speciaal onderwijs, … , terwijl dit niet is waar de oplossing ligt.

Bijlessen en huiswerkbegeleiding op school door diezelfde docenten, in dezelfde setting zal misschien voor sommigen werken, maar uiteindelijk is het gewoon meer van hetzelfde, … en dat werkte dus niet.
De oorzaken aanpakken i.p.v. symptoombestrijding is altijd het ultieme doel.
Wij zien dit telkens weer: voldoende aandacht, aanpassen van ritme en snelheid aan het te leren domein, aan de leerling (elk mens is anders!), een omgeving waar focus en regelmaat leven, 1 op 1 uitleg en samen ‘op reis gaan’ naar de plaats waar Leren leeft. Het is een vaardigheid die je moet leven en vooral samen doen.

Dit is waarom X-tra succesvol is, keer op keer. Dit is namelijk wat we doen.

Wij van X-tra Huiswerkbegeleiding en bijles bieden die omgeving.

2-9-2020 - Gezond binnenklimaat

De scholen zijn inmiddels weer begonnen.

De regels, zoals deze per 1 juli van kracht zijn, zijn nogmaals bevestigd.

Wel wordt er extra aandacht gevraagd voor ventilatie.
Termen als 'gezond binnenklimaat' worden dan ook veelvuldig gebezigd.
Dat laatste is niet verwonderlijk: met het aanstaande najaar in aantocht zal de noodzaak voor goede ventilatie flink gaan toenemen. Ramen zullen vaker 'als vanzelf' sluiten, waardoor de CO2-waarden weer de pan uit zullen rijzen in de vaak te volle lokalen.
Dit is een optimaal recept voor allerlei onwenselijke effecten, niet in de laatste plaats de ongewilde overdracht van micro-organismen en virussen. (een virus is geen organisme).

Voor de duidelijkheid: bij X-tra is de ventilatie meer dan uitstekend geregeld.

Wij beschikken over een zeer uniek (… er zijn er maar een paar van in Nederland), maar evenzo effectief CO2-gestuurd ventilatiesysteem dat permanent verse buitenlucht inblaast, zodanig dat je dit niet merkt door tocht o.i.d. (dit laatste is namelijk de reden dat in het najaar de ramen dicht gaan).
Stijgt het CO2-gehalte in de ruimte waar de leerlingen zich bevinden boven acceptabele grenzen (v.a. 800 ppm*), dan gaat de inblaasmotor harder draaien, met een maximaal toerental bij 1500 ppm. Dit laatste wordt echter nooit gehaald, daarvoor werkt het systeem gewoon te goed 😊.

* ppm = parts per million, oftewel delen per miljoen is een maat voor concentratie. bron Wikipedia.

Toelichting gezond binnenklimaat

Wat betekent dat dan 'gezond binnenklimaat'?

De mate van 'gezond' binnenklimaat kun je heel eenvoudig afmeten aan het CO2-gehalte in de lucht.
Reden is dat de te meten waarden een prima indicatie zijn voor allerlei andere factoren die betrekking hebben op de luchtsamenstelling in relatie tot de aanwezigheid van een hoeveelheid mensen in een ruimte.

In elke ruimte waar mensen samen zijn bevindt zich een hoger dan het basaal-niveau CO2, waarbij 'basaal' de normale waarde van de buitenlucht is.
Het huidige basale niveau in Ede, anno 2020 ligt ergens tussen 415 en 430 ppm, afhankelijk van luchtstromingen en tijd op de dag.
Door die andere crisis (de klimaatcrisis) is deze gemiddelde waarde, wereldwijd, elk jaar iets hoger, met als gevolg stijging van de gemiddelde temperatuur, … en alle verdere gevolgen v
an dien.

Dit onderwerp was al heel actueel vóór de pandemie, maar is dat natuurlijk nu nog veel meer. Er is veel te doen over CO2-uitstoot en stijgende gehaltes in de atmosfeer van onze planeet van dit broeikas-gas.

De meeste levende organismen op deze planeet produceren van nature CO2. Dit is het gevolg van hoe het metabolisme van een organisme werkt.
Bij mensen is CO2, naast de bijkomende uitstoot van vocht en warmte, een gevolg van verbranding in het lichaam. Het is zijn bij- of afvalproducten.

Veel mensen bij elkaar in een ruimte betekent dus automatisch veel CO2, vocht en ook extra lichaamswarmte. om die reden kan het in slecht geventileerde ruimtes bijzonder onprettig en warm/vochtig worden, zo sterk, dat me daardoor niet meer goed kan functioneren of zelfs onwel kan worden.

De huidige pandemie maakt dit onderwerp weer helemaal actueel.
Met eenvoudig uitademen produceren we allemaal deze bijproducten.
Eén ervan is dus vocht. Dat zit als damp gewoon in onze adem en is onder normale kamertemperatuur onzichtbaar. Let maar 'ns op als het buiten kouder wordt: je kan dan je 'adem' zien. Wat je dan eigenlijk ziet is het vocht in de adem, dat normaliter onzichtbaar in je uitademing zit. Zonder nou te technisch te worden, … dit heeft te maken met dampspanning (zoek maar op).

Tijdens praten komt er dus vocht vrij. Dat is heel normaal. Echter, er is meer aan de hand.
Doordat  praten een 
complex van mondbewegingen inhoudt (een combinatie van beweging van lippen, tong, wangen, tanden, stembanden en snelheid van luchtuitstoot), komt er ook ander lichaamsvocht vrij, waaronder speeksel.
Hier komen de aerosolen vandaan, waar iedereen het dan nu overheeft. Aerosolen zijn heel kleine, meestal onzichtbare druppeltjes die meekomen met het praten. Afhankelijk van de intensiteit van dat 'praten', zijn deze druppeltjes klein of soms wat groter, en in extremer geval noemt men dat 'praten met consumptie' (een wat onfrisse uitdrukking, als je het mij vraagt!).
In die microdruppeltjes kunnen dus micro-organismen en virussen zitten. (Dat was ook al zo vóór deze pandemie). Samen met vocht en warmte is dit een ideale voedingsbodem dus!

Samenvattend

…is het wel duidelijk denk ik: een te volle ruimte (en dat is veel sneller dan men denkt) én een tekortschietende ventilatie geeft allerlei problemen: naast dat de concentratie sterk daalt, is het risico dat men ziek wordt ook vele malen groter.
Enfin, een langsverhaal kort: Al deze zaken bij elkaar zorgen er voor dat goed ventileren van heel groot belang is.

Effecten van een te hoog CO2-gehalte

De mens heeft zuurstof (O2) nodig voor verbranding. Deze verbranding vindt plaats in alle cellen van het lichaam.
Cruciaal voor het goed 
functioneren van het menselijk lichaam is de gezondheid en capaciteit van het brein. Het vergt daarom geen hogere wiskunde om te begrijpen dat een tekort aan zuurstof de werking van het brein behoorlijk kan beperken.

Waar CO2 is, kan geen O2 zijn. Minder Oom in te ademen, betekent dan ook navenant een minder functionerend brein. Dit kan zelfs zo ver gaan dat men bewusteloos kan raken!

In een lokaal met bijvoorbeeld 25 a 30 leerlingen, zo is door ondergetekende empirisch vastgesteld, stijgen de CO2-niveaus, binnen een tijdsbestek van 5 a maximaal 10 minuten (!) naar een niveau van minstens 3 a 4 maal de veilige, door GGD vastgestelde waarden, die een 'gezond' binnenklimaat kenmerken.

Deze waarde is door de GGD vastgesteld op 1000 ppm.
Echter, over deze waarde zijn deskundigen het niet echt helemaal eens (waaronder ondergetekende). Om die reden wordt ook wel (internationaal) een veiligere marge van 800 ppm gehanteerd.
Bij deze waarden tot ± 800 ppm, kan de mens (lees: het brein) goed functioneren en zijn alle cognitieve 
functies zo optimaal mogelijk.
Er zijn vele onderzoeken hebben aangetoond dat deze vermogens (drastisch) dalen wanneer deze waarden stijgen.

Conclusie (summier)

De coronacrisis heeft dus dan mogelijk toch nog een ongevraagd positief effect:
misschien zal er nu hopelijk en eindelijk serieus aandacht gegeven worden aan de noodzaak van een gezond binnenklimaat in scholen, anders dan veroorzaakt door microbiologie?
Een (veel) te hoog CO2-gehalte is één van de belangrijke oorzaken van concentratieproblemen.

Verander dit naar gezonde niveaus en de leerprestaties zullen sterk verbeteren!

Bijkomend voordeel is nu dan ook dat we gelijk minder vaak ziek zullen zijn!

Aanvullend

een helder betoog, wat ik volledig kan onderschrijven is bijvoorbeeld dit artikel (NOS)

.

Schooljaar 2021-2022 - periode II

Ook na de herfstvakantie zijn de scholen zonder terughoudendheid geopend.
Wie het nieuws volgt zal waarnemen dat, m.n. rond jongeren er een forse toename is van positieve corona-testen.

Zoals het nu staat zullen de regels t.a.v. mondkapjes en houden van afstand voorlopig gehandhaafd blijven: een mondkapje is nodig indien de afstand gedurende 15 minuten niet kan worden gewaarborgd.

Wij zijn, als bedrijf, op dit vlak graag wat conservatief onder het motto: 'better safe than sorry'.
Voor ons geldt dus dat we de bestaande regels grotendeels zullen handhaven:

in- en uitschrijven bij entree met een schone pen
 handen wassen bij binnenkomst en tussentijds, volgens instructie
 na pauze ontsmetten van handen bij dispenser
 blijvend ventileren (deden we al)
 bij twijfel, symptomen of overige klachten zoals koorts: laten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is. Stuur tijdig een afmelding naar Signal (06-40950950). Je bent weer welkom na 2 dagen symptoom-vrij

Voor de duidelijkheid: bij X-tra is de ventilatie uitstekend geregeld.

Wij beschikken over een zeer uniek en evenzo effectief CO2-gestuurd ventilatiesysteem dat permanent verse buitenlucht inblaast, zodanig dat je dit niet merkt door tocht o.i.d. (dit laatste is namelijk de reden dat in het najaar op de meeste plaatsen de ramen dicht gaan).
Stijgt het CO2-gehalte boven 800 ppm*, dan neemt het inblazen van schoen lucht navenant toe, met een maximaal toerental bij 1500 ppm.
Dit laatste wordt echter nooit gehaald, daarvoor werkt het systeem gewoon te goed 😊.

*pm = parts per million, oftewel delen per miljoen. Dit is een maat voor concentratie. bron Wikipedia.

.

We leven in bijzondere tijden.

(We ontvangen graag (b.v.k. leuke) reacties op onderstaand via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ja, er zijn zeker (heel) vervelende kanten aan de corona-crisis, soms heel dramatisch.
Maar gelukkig is het voor de meesten vooral alleen maar wat ongemakkelijk: alles is anders en we moeten onszelf blijven herinneren aan het feit dat die maatregelen ook écht zinvol zijn en dus helpen!
Er zijn ook heel veel mooie kanten: niemand weet wat een volgende stap is en we moeten daarom blijven zoeken naar wat het beste is om te doen. En dat doen we wel samen!

Persoonlijk vind ik het heel bijzonder om te zien hoe mensen nu meer bewust zijn van hun omgeving, van andere mensen en wat iemand misschien nodig heeft, voorkomendheid een plaats kan vinden en vooral geduld (weer) een onderdeel kan zijn van het dagelijks bestaan. Ook heel mooi om te beleven is dat er weer spontaan gesprekken tussen mensen, vreemden voor elkaar, ontstaan. We delen allemaal eenzelfde lot, ook al is dit onzeker, en dragen dit (tot nu) moedig.

Natuurlijk is er ook irritatie, mensen die even vergeten zijn waarom we dit allemaal zo doen … .  Hopelijk horen wij daar niet bij en kunnen die personen zich snel weer hervinden.

Ons bedrijf - X-tra Huiswerkbegeleiding & Bijles betreft Onderwijs-ondersteuning. We geven begeleiding op diverse vlak, waaronder huiswerkbegeleiding en bijlessen.

De afgelopen maanden zijn voor ons heel bijzonder geweest en vooral héél leerzaam!
We hebben het nog nooit zo druk gehad (!) en we zijn positief verrast over heel veel dingen, maar vooral over de mate waarin AL onze leerlingen de kans hebben aangegrepen om te laten zien dat ze wel degelijk in staat zijn om eigen verantwoordelijkheid te hebben en het heft in eigen handen te nemen.
De scholen zijn weliswaar heel snel met een passende vorm van lesgeven gekomen, echter, het stuk dat (logischerwijs) ontbreekt is de stimulans en de regelmaat om dagelijks aan je schoolwerk te werken, de momenten waarin je kan vragen om wat uitleg, naast gewoon even in een omgeving zijn waar je gericht kan werken. Die paar momenten van digitaal lesgeven gaan hierin geen invulling geven helaas!

Al 'onze' leerlingen laten bij ons zien dat ze het ZELF kunnen: plannen, structureren, vooruit werken, zelfstudie (!), vragen om hulp, extra uitleg, bijspijkeren van vakken met achterstand, etc. 
We zien nu een aantal heel mooie ontwikkelingen in onderwijs-land:

Ook in het onderwijs geldt dat niemand weet wat de volgende stap is, en dus handelt elke school naar beste inzicht. Het zorgt voor het ‘aan’ zetten van creativiteit en inventiviteit.
Zo is bijvoorbeeld het Pallas Athene College in Ede nu gekomen met een geweldig initiatief:
“Alle leerlingen maken dit schooljaar een plan van aanpak. Hierin geef je aan wat voor jou nodig is om het nieuwe schooljaar succesvol te kunnen zijn. Je presenteert dit plan aan je ouders en nieuwe mentor in september.”

Dit is maar 1 voorbeeld, maar er zijn er meer. (Laat ons weten als je hoort van andere bijzondere initiatieven?).

Enfin, we willen graag iedereen laten weten dat wij heel blij zijn met deze situatie: we zijn blij voor het onderwijs, want het maakt heel veel meer mogelijk namelijk.
Jonge mensen zijn per definitie veerkrachtig, positief en inventief. Wat ze nu vooral nodig hebben is

 • sturing,
 • gerichte begeleiding,
 • suggestie,
 • coaching waar nodig,
 • maar vooral … heel veel bevestiging

… dat, met een beetje hulp op de goed plaats, er heel veel moois mogelijk is en bereikt kan worden!

Om die reden hopen we dat velen hun weg vinden naar goede begeleiding, zoals wij die nu bieden. (iedereen is welkom, ook in de zomervakantie)

Meer informatie over ons prachtige bedrijf is te vinden op www.x-tra.info.

Met vriendelijke groet,

Aldrik Bakker

Eigenaar X-tra huiswerkbegeleiding & bijles.

Beleid X-tra m.b.t. het Coronavirus (Covid-19):

Ingangsdatum 24-6-2020

Nog steeds gelden de basisregels die we met elkaar hebben afgesproken, per aanvang van deze wereldwijde ontwikkelingen:
(De volledige tekst van het nieuwsbericht van de overheid van 24-4-2020 staat hier).

"De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits."

.

Uit alles blijkt nog steeds dat de noodzakelijke veranderingen niet gaan over grote dingen, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante en doorlopende aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.:   ATTITUDE   of   HOUDING

Op deze pagina staan de 'veel gestelde vragen', m.n. ook over het onderwijs per 1 juli a.s.
Effectief komt het er op neer dat e.e.a. zal ingaan per start van het nieuwe schooljaar, … mits er geen aanleiding is om hernieuwd maatregelen te activeren, i.v.m. nieuwe uitbraken van het virus.

Per 1-7-2020 geldt het volgende beleid bij X-tra:
 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter afstand naar iedereen die ouder is dan 18 jaar. Altijd.
 • fijn om onderling ook afstand te houden, meer het is niet meer strikt en niet meer verplicht.
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Bij voorkeur geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een (blijvend) gezonde en werkbare omgeving.

Dit is de nieuwe routekaart uit de crisis, met enige aanpassingen voor X-tra.
Wij van X-tra  hebben een blijvende 'strakke' houding t.a.v. handhaving van bovengenoemde maatregelen. Wij denken dat het noodzakelijk is om hierin heel precies te blijven. (Ook al is de algemene teneur in de maatschappij gaandeweg anders helaas).
Daarnaast zullen we natuurlijk nauwlettend berichtgeving blijven volgen en, waar nodig passende maatregelen destilleren.

We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!
X-tra was, is en blijft een prettige en vooral veilige omgeving (op veler vlak).
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.

Beleid X-tra m.b.t. het Coronavirus (Covid-19):

Ingangsdatum 14-10-2020

Nog steeds gelden de basisregels die we met elkaar hebben afgesproken, per aanvang van deze wereldwijde ontwikkelingen:
De volledige tekst van het nieuwsbericht van de overheid van 13-10-20 staat hier.

"Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen."

De volgende basisregels, zijn (nog steeds) van kracht:    
 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

We zijn inmiddels beland in een gedeeltelijke lockdown. Deze gaat in per 14-10-20 om 22:00 uur en duurt in elk geval tot 27-10-20. Uit alles blijkt dat wat nodig is, gaat over een collectieve zorgvuldigheid en constante en doorlopende aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.: onze individuele en collectieve   ATTITUDE   of   HOUDING

Op deze pagina staan de 'veel gestelde vragen', m.n. ook over het onderwijs per 1 juli a.s. Deze maatregelen gelden nog steeds en zijn nu uitgebreid met bovenstaande extra regel over het dragen van mondkapjes.

Per 14-10-2020 geldt het volgende beleid bij X-tra:

 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter afstand naar iedereen die ouder is dan 18 jaar. Altijd.
 • bij binnenkomst draag je een mondkapje (vanaf 13 jaar verplicht. Indien jonger dan mag het natuurlijk ook).
  • Deze houd je op totdat je bij je tafel bent, daar mag je 'm afzetten.
  • Voor elke beweging in het gebouw, dus ook tijdens de pauzes, draag je je mondkapje.
  • bij vertrek kun je buiten je mondkapje afzetten.
 • Fijn om onderling ook afstand te houden, zo veel als mogelijk (ook al is het strikt genomen niet meer verplicht).
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • desinfecteer je handen na elke pauze door gebruik te maken van de dispenser.
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
  • in deze tijd van het jaar zorgen temperatuurwisselingen van buiten naar binnen vaak voor een vochtige neus.
   Gebruik daarom bij binnenkomst een tissue en gooi deze als een propje in daarvoor bestemde afvalbak
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meld je af via whatsapp);
  • je bent weer welkom nadat je getest bent én negatief bent bevonden
 • Bij voorkeur geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk, doch dwingend verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een (blijvend) gezonde en werkbare omgeving.

Wij van X-tra  hebben een blijvende 'strakke' houding t.a.v. handhaving van bovengenoemde maatregelen. Wij denken dat het noodzakelijk is om hierin heel precies te blijven.
Daarnaast zullen we natuurlijk nauwlettend de berichtgeving blijven volgen en, waar nodig, passende maatregelen destilleren.

We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!
X-tra was, is en blijft een prettige en vooral veilige omgeving (op veler vlak).
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.

21-3-2020

Na de meivakantie zullen basisscholen weer opengaan, zij het met een regulering.
Middelbare scholen blijven nog even gesloten maar mogelijk zal per 1-6 een (beperkte) opening mogelijk worden.

Tussentijdse berichtgeving heeft mogelijk een extra verruiming van de genomen maatregelen tot gevolg. E.e.a. is, zoals altijd, volledig afhankelijk van het collectieve gedrag in Nederland.

In de tussentijd en totdat scholen weer open gaan, blijft X-tra op dezelfde manier functioneren:

 • handhaving van aale maatregelen
 • maximaal aantal leerlingen blijft 9 leerlingen, zo kunnen we de veiligheid zoveel mogelijk blijven garanderen
 • bijlessen online (Skype)
 • huiswerkbegeleiding online, waar de behoefte en noodzaak aangegeven wordt.

zodra de scholen weer open gaan zullen we her-evalueren.

15-3-2020

In navolging van ons bericht van vorige week en naar aanleiding van de huidige berichtgeving, graag aandacht voor het volgende:

Zorg voor goede hygiene en zorgvuldige (sociale) omgang

X-tra blijft (vooralsnog) gewoon open, zij het naar behoefte, met een wat aangepaste insteek.
We volgen, net zoals iedereen de courante ontwikkelingen en voorschriften van de overheid en zullen van dag tot dag bepalen wat er nodig is.

Uit alle berichten blijkt dat het niet gaat om grote dingen en acties, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

Dit geldt dus voor iedereen:

ingangsdatum 8-3-2020

Met de huidige situatie is het goed om het bewustzijn t.a.v. hygiene te vergroten. Dit is altijd een goed idee natuurlijk, maar zeker nu.

Uit alles blijkt dat de noodzakelijke veranderingen niet gaan over grote dingen maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.:   ATTITUDE   of   HOUDING

We verwijzen daarom ook in eerste instantie naar het beleid van de Rijksoverheid rond he coronavirus. Klik op deze link voor meer informatie: Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs

Per heden geldt het volgende beleid:
 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter onderling. Altijd.
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Schud geen handen bij begroeten.
  Dit geldt ook voor ander fysiek contact.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Temperatuur jezelf dagelijks
 • Geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een gezonde en werkbare omgeving.

Wij zullen nauwlettend berichtgeving blijven volgen en daaruit passende maatregelen destilleren. We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!a
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.