Schooljaar 2021-2022

Per 31-8-2021 gaan de deuren van de scholen in regio midden weer open.

Zoals het nu staat zullen de regels t.a.v. mondkapjes en houden van afstand voorlopig gehandhaafd blijven: een mondkapje is nodig indien de afstand gedurende 15 minuten niet kan worden gewaarborgd.

Wij zijn, als bedrijf, op dit vlak graag wat conservatief onder het motto: 'better safe than sorry'.
Voor ons geldt dus dat we de bestaande regels grotendeels zullen handhaven:

in- en uitschrijven bij entree met een schone pen
 handen wassen bij binnenkomst en tussentijds, volgens instructie
 na pauze ontsmetten van handen bij dispenser
 mondkapje op als de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd
 we zullen goed blijven ventileren(deden we al)
 bij twijfel, symptomen of overige klachten zoals koorts: laten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is. Stuur tijdig een afmelding naar Signal (06-40950950). Je bent weer welkom na 2 dagen symptoom-vrij

Voor de duidelijkheid: bij X-tra is de ventilatie meer dan uitstekend geregeld.

Wij beschikken over een zeer uniek (… er zijn er maar een paar van in Nederland), maar evenzo effectief CO2-gestuurd ventilatiesysteem dat permanent verse buitenlucht inblaast, zodanig dat je dit niet merkt door tocht o.i.d. (dit laatste is namelijk de reden dat in het najaar de ramen dicht gaan).
Stijgt het CO2-gehalte in de ruimte waar de leerlingen zich bevinden boven acceptabele grenzen (v.a. 800 ppm*), dan gaat de inblaasmotor harder draaien, met een maximaal toerental bij 1500 ppm. Dit laatste wordt echter nooit gehaald, daarvoor werkt het systeem gewoon te goed 😊.

* ppm = parts per million, oftewel delen per miljoen is een maat voor concentratie. bron Wikipedia.

.

Beleid X-tra m.b.t. het Coronavirus (Covid-19):

Ingangsdatum 14-10-2020

Nog steeds gelden de basisregels die we met elkaar hebben afgesproken, per aanvang van deze wereldwijde ontwikkelingen:
De volledige tekst van het nieuwsbericht van de overheid van 13-10-20 staat hier.

"Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen."

De volgende basisregels, zijn (nog steeds) van kracht:    
 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

We zijn inmiddels beland in een gedeeltelijke lockdown. Deze gaat in per 14-10-20 om 22:00 uur en duurt in elk geval tot 27-10-20. Uit alles blijkt dat wat nodig is, gaat over een collectieve zorgvuldigheid en constante en doorlopende aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.: onze individuele en collectieve   ATTITUDE   of   HOUDING

Op deze pagina staan de 'veel gestelde vragen', m.n. ook over het onderwijs per 1 juli a.s. Deze maatregelen gelden nog steeds en zijn nu uitgebreid met bovenstaande extra regel over het dragen van mondkapjes.

Per 14-10-2020 geldt het volgende beleid bij X-tra:

 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter afstand naar iedereen die ouder is dan 18 jaar. Altijd.
 • bij binnenkomst draag je een mondkapje (vanaf 13 jaar verplicht. Indien jonger dan mag het natuurlijk ook).
  • Deze houd je op totdat je bij je tafel bent, daar mag je 'm afzetten.
  • Voor elke beweging in het gebouw, dus ook tijdens de pauzes, draag je je mondkapje.
  • bij vertrek kun je buiten je mondkapje afzetten.
 • Fijn om onderling ook afstand te houden, zo veel als mogelijk (ook al is het strikt genomen niet meer verplicht).
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • desinfecteer je handen na elke pauze door gebruik te maken van de dispenser.
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
  • in deze tijd van het jaar zorgen temperatuurwisselingen van buiten naar binnen vaak voor een vochtige neus.
   Gebruik daarom bij binnenkomst een tissue en gooi deze als een propje in daarvoor bestemde afvalbak
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meld je af via whatsapp);
  • je bent weer welkom nadat je getest bent én negatief bent bevonden
 • Bij voorkeur geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk, doch dwingend verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een (blijvend) gezonde en werkbare omgeving.

Wij van X-tra  hebben een blijvende 'strakke' houding t.a.v. handhaving van bovengenoemde maatregelen. Wij denken dat het noodzakelijk is om hierin heel precies te blijven.
Daarnaast zullen we natuurlijk nauwlettend de berichtgeving blijven volgen en, waar nodig, passende maatregelen destilleren.

We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!
X-tra was, is en blijft een prettige en vooral veilige omgeving (op veler vlak).
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.

2-9-2020 - Gezond binnenklimaat

De scholen zijn inmiddels weer begonnen.

De regels, zoals deze per 1 juli van kracht zijn, zijn nogmaals bevestigd.

Wel wordt er extra aandacht gevraagd voor ventilatie.
Termen als 'gezond binnenklimaat' worden dan ook veelvuldig gebezigd.
Dat laatste is niet verwonderlijk: met het aanstaande najaar in aantocht zal de noodzaak voor goede ventilatie flink gaan toenemen. Ramen zullen vaker 'als vanzelf' sluiten, waardoor de CO2-waarden weer de pan uit zullen rijzen in de vaak te volle lokalen.
Dit is een optimaal recept voor allerlei onwenselijke effecten, niet in de laatste plaats de ongewilde overdracht van micro-organismen en virussen. (een virus is geen organisme).

Voor de duidelijkheid: bij X-tra is de ventilatie meer dan uitstekend geregeld.

Wij beschikken over een zeer uniek (… er zijn er maar een paar van in Nederland), maar evenzo effectief CO2-gestuurd ventilatiesysteem dat permanent verse buitenlucht inblaast, zodanig dat je dit niet merkt door tocht o.i.d. (dit laatste is namelijk de reden dat in het najaar de ramen dicht gaan).
Stijgt het CO2-gehalte in de ruimte waar de leerlingen zich bevinden boven acceptabele grenzen (v.a. 800 ppm*), dan gaat de inblaasmotor harder draaien, met een maximaal toerental bij 1500 ppm. Dit laatste wordt echter nooit gehaald, daarvoor werkt het systeem gewoon te goed 😊.

* ppm = parts per million, oftewel delen per miljoen is een maat voor concentratie. bron Wikipedia.

Toelichting gezond binnenklimaat

Wat betekent dat dan 'gezond binnenklimaat'?

De mate van 'gezond' binnenklimaat kun je heel eenvoudig afmeten aan het CO2-gehalte in de lucht.
Reden is dat de te meten waarden een prima indicatie zijn voor allerlei andere factoren die betrekking hebben op de luchtsamenstelling in relatie tot de aanwezigheid van een hoeveelheid mensen in een ruimte.

In elke ruimte waar mensen samen zijn bevindt zich een hoger dan het basaal-niveau CO2, waarbij 'basaal' de normale waarde van de buitenlucht is.
Het huidige basale niveau in Ede, anno 2020 ligt ergens tussen 415 en 430 ppm, afhankelijk van luchtstromingen en tijd op de dag.
Door die andere crisis (de klimaatcrisis) is deze gemiddelde waarde, wereldwijd, elk jaar iets hoger, met als gevolg stijging van de gemiddelde temperatuur, … en alle verdere gevolgen v
an dien.

Dit onderwerp was al heel actueel vóór de pandemie, maar is dat natuurlijk nu nog veel meer. Er is veel te doen over CO2-uitstoot en stijgende gehaltes in de atmosfeer van onze planeet van dit broeikas-gas.

De meeste levende organismen op deze planeet produceren van nature CO2. Dit is het gevolg van hoe het metabolisme van een organisme werkt.
Bij mensen is CO2, naast de bijkomende uitstoot van vocht en warmte, een gevolg van verbranding in het lichaam. Het is zijn bij- of afvalproducten.

Veel mensen bij elkaar in een ruimte betekent dus automatisch veel CO2, vocht en ook extra lichaamswarmte. om die reden kan het in slecht geventileerde ruimtes bijzonder onprettig en warm/vochtig worden, zo sterk, dat me daardoor niet meer goed kan functioneren of zelfs onwel kan worden.

De huidige pandemie maakt dit onderwerp weer helemaal actueel.
Met eenvoudig uitademen produceren we allemaal deze bijproducten.
Eén ervan is dus vocht. Dat zit als damp gewoon in onze adem en is onder normale kamertemperatuur onzichtbaar. Let maar 'ns op als het buiten kouder wordt: je kan dan je 'adem' zien. Wat je dan eigenlijk ziet is het vocht in de adem, dat normaliter onzichtbaar in je uitademing zit. Zonder nou te technisch te worden, … dit heeft te maken met dampspanning (zoek maar op).

Tijdens praten komt er dus vocht vrij. Dat is heel normaal. Echter, er is meer aan de hand.
Doordat  praten een 
complex van mondbewegingen inhoudt (een combinatie van beweging van lippen, tong, wangen, tanden, stembanden en snelheid van luchtuitstoot), komt er ook ander lichaamsvocht vrij, waaronder speeksel.
Hier komen de aerosolen vandaan, waar iedereen het dan nu overheeft. Aerosolen zijn heel kleine, meestal onzichtbare druppeltjes die meekomen met het praten. Afhankelijk van de intensiteit van dat 'praten', zijn deze druppeltjes klein of soms wat groter, en in extremer geval noemt men dat 'praten met consumptie' (een wat onfrisse uitdrukking, als je het mij vraagt!).
In die microdruppeltjes kunnen dus micro-organismen en virussen zitten. (Dat was ook al zo vóór deze pandemie). Samen met vocht en warmte is dit een ideale voedingsbodem dus!

Samenvattend

…is het wel duidelijk denk ik: een te volle ruimte (en dat is veel sneller dan men denkt) én een tekortschietende ventilatie geeft allerlei problemen: naast dat de concentratie sterk daalt, is het risico dat men ziek wordt ook vele malen groter.
Enfin, een langsverhaal kort: Al deze zaken bij elkaar zorgen er voor dat goed ventileren van heel groot belang is.

Effecten van een te hoog CO2-gehalte

De mens heeft zuurstof (O2) nodig voor verbranding. Deze verbranding vindt plaats in alle cellen van het lichaam.
Cruciaal voor het goed 
functioneren van het menselijk lichaam is de gezondheid en capaciteit van het brein. Het vergt daarom geen hogere wiskunde om te begrijpen dat een tekort aan zuurstof de werking van het brein behoorlijk kan beperken.

Waar CO2 is, kan geen O2 zijn. Minder Oom in te ademen, betekent dan ook navenant een minder functionerend brein. Dit kan zelfs zo ver gaan dat men bewusteloos kan raken!

In een lokaal met bijvoorbeeld 25 a 30 leerlingen, zo is door ondergetekende empirisch vastgesteld, stijgen de CO2-niveaus, binnen een tijdsbestek van 5 a maximaal 10 minuten (!) naar een niveau van minstens 3 a 4 maal de veilige, door GGD vastgestelde waarden, die een 'gezond' binnenklimaat kenmerken.

Deze waarde is door de GGD vastgesteld op 1000 ppm.
Echter, over deze waarde zijn deskundigen het niet echt helemaal eens (waaronder ondergetekende). Om die reden wordt ook wel (internationaal) een veiligere marge van 800 ppm gehanteerd.
Bij deze waarden tot ± 800 ppm, kan de mens (lees: het brein) goed functioneren en zijn alle cognitieve 
functies zo optimaal mogelijk.
Er zijn vele onderzoeken hebben aangetoond dat deze vermogens (drastisch) dalen wanneer deze waarden stijgen.

Conclusie (summier)

De coronacrisis heeft dus dan mogelijk toch nog een ongevraagd positief effect:
misschien zal er nu hopelijk en eindelijk serieus aandacht gegeven worden aan de noodzaak van een gezond binnenklimaat in scholen, anders dan veroorzaakt door microbiologie?
Een (veel) te hoog CO2-gehalte is één van de belangrijke oorzaken van concentratieproblemen.

Verander dit naar gezonde niveaus en de leerprestaties zullen sterk verbeteren!

Bijkomend voordeel is nu dan ook dat we gelijk minder vaak ziek zullen zijn!

Aanvullend

een helder betoog, wat ik volledig kan onderschrijven is bijvoorbeeld dit artikel (NOS)

.

We leven in bijzondere tijden.

(We ontvangen graag (b.v.k. leuke) reacties op onderstaand via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ja, er zijn zeker (heel) vervelende kanten aan de corona-crisis, soms heel dramatisch.
Maar gelukkig is het voor de meesten vooral alleen maar wat ongemakkelijk: alles is anders en we moeten onszelf blijven herinneren aan het feit dat die maatregelen ook écht zinvol zijn en dus helpen!
Er zijn ook heel veel mooie kanten: niemand weet wat een volgende stap is en we moeten daarom blijven zoeken naar wat het beste is om te doen. En dat doen we wel samen!

Persoonlijk vind ik het heel bijzonder om te zien hoe mensen nu meer bewust zijn van hun omgeving, van andere mensen en wat iemand misschien nodig heeft, voorkomendheid een plaats kan vinden en vooral geduld (weer) een onderdeel kan zijn van het dagelijks bestaan. Ook heel mooi om te beleven is dat er weer spontaan gesprekken tussen mensen, vreemden voor elkaar, ontstaan. We delen allemaal eenzelfde lot, ook al is dit onzeker, en dragen dit (tot nu) moedig.

Natuurlijk is er ook irritatie, mensen die even vergeten zijn waarom we dit allemaal zo doen … .  Hopelijk horen wij daar niet bij en kunnen die personen zich snel weer hervinden.

Ons bedrijf - X-tra Huiswerkbegeleiding & Bijles betreft Onderwijs-ondersteuning. We geven begeleiding op diverse vlak, waaronder huiswerkbegeleiding en bijlessen.

De afgelopen maanden zijn voor ons heel bijzonder geweest en vooral héél leerzaam!
We hebben het nog nooit zo druk gehad (!) en we zijn positief verrast over heel veel dingen, maar vooral over de mate waarin AL onze leerlingen de kans hebben aangegrepen om te laten zien dat ze wel degelijk in staat zijn om eigen verantwoordelijkheid te hebben en het heft in eigen handen te nemen.
De scholen zijn weliswaar heel snel met een passende vorm van lesgeven gekomen, echter, het stuk dat (logischerwijs) ontbreekt is de stimulans en de regelmaat om dagelijks aan je schoolwerk te werken, de momenten waarin je kan vragen om wat uitleg, naast gewoon even in een omgeving zijn waar je gericht kan werken. Die paar momenten van digitaal lesgeven gaan hierin geen invulling geven helaas!

Al 'onze' leerlingen laten bij ons zien dat ze het ZELF kunnen: plannen, structureren, vooruit werken, zelfstudie (!), vragen om hulp, extra uitleg, bijspijkeren van vakken met achterstand, etc. 
We zien nu een aantal heel mooie ontwikkelingen in onderwijs-land:

Ook in het onderwijs geldt dat niemand weet wat de volgende stap is, en dus handelt elke school naar beste inzicht. Het zorgt voor het ‘aan’ zetten van creativiteit en inventiviteit.
Zo is bijvoorbeeld het Pallas Athene College in Ede nu gekomen met een geweldig initiatief:
“Alle leerlingen maken dit schooljaar een plan van aanpak. Hierin geef je aan wat voor jou nodig is om het nieuwe schooljaar succesvol te kunnen zijn. Je presenteert dit plan aan je ouders en nieuwe mentor in september.”

Dit is maar 1 voorbeeld, maar er zijn er meer. (Laat ons weten als je hoort van andere bijzondere initiatieven?).

Enfin, we willen graag iedereen laten weten dat wij heel blij zijn met deze situatie: we zijn blij voor het onderwijs, want het maakt heel veel meer mogelijk namelijk.
Jonge mensen zijn per definitie veerkrachtig, positief en inventief. Wat ze nu vooral nodig hebben is

 • sturing,
 • gerichte begeleiding,
 • suggestie,
 • coaching waar nodig,
 • maar vooral … heel veel bevestiging

… dat, met een beetje hulp op de goed plaats, er heel veel moois mogelijk is en bereikt kan worden!

Om die reden hopen we dat velen hun weg vinden naar goede begeleiding, zoals wij die nu bieden. (iedereen is welkom, ook in de zomervakantie)

Meer informatie over ons prachtige bedrijf is te vinden op www.x-tra.info.

Met vriendelijke groet,

Aldrik Bakker

Eigenaar X-tra huiswerkbegeleiding & bijles.

Beleid X-tra m.b.t. het Coronavirus (Covid-19):

Ingangsdatum 24-6-2020

Nog steeds gelden de basisregels die we met elkaar hebben afgesproken, per aanvang van deze wereldwijde ontwikkelingen:
(De volledige tekst van het nieuwsbericht van de overheid van 24-4-2020 staat hier).

"De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits."

.

Uit alles blijkt nog steeds dat de noodzakelijke veranderingen niet gaan over grote dingen, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante en doorlopende aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.:   ATTITUDE   of   HOUDING

Op deze pagina staan de 'veel gestelde vragen', m.n. ook over het onderwijs per 1 juli a.s.
Effectief komt het er op neer dat e.e.a. zal ingaan per start van het nieuwe schooljaar, … mits er geen aanleiding is om hernieuwd maatregelen te activeren, i.v.m. nieuwe uitbraken van het virus.

Per 1-7-2020 geldt het volgende beleid bij X-tra:
 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter afstand naar iedereen die ouder is dan 18 jaar. Altijd.
 • fijn om onderling ook afstand te houden, meer het is niet meer strikt en niet meer verplicht.
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Bij voorkeur geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een (blijvend) gezonde en werkbare omgeving.

Dit is de nieuwe routekaart uit de crisis, met enige aanpassingen voor X-tra.
Wij van X-tra  hebben een blijvende 'strakke' houding t.a.v. handhaving van bovengenoemde maatregelen. Wij denken dat het noodzakelijk is om hierin heel precies te blijven. (Ook al is de algemene teneur in de maatschappij gaandeweg anders helaas).
Daarnaast zullen we natuurlijk nauwlettend berichtgeving blijven volgen en, waar nodig passende maatregelen destilleren.

We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!
X-tra was, is en blijft een prettige en vooral veilige omgeving (op veler vlak).
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.

21-3-2020

Na de meivakantie zullen basisscholen weer opengaan, zij het met een regulering.
Middelbare scholen blijven nog even gesloten maar mogelijk zal per 1-6 een (beperkte) opening mogelijk worden.

Tussentijdse berichtgeving heeft mogelijk een extra verruiming van de genomen maatregelen tot gevolg. E.e.a. is, zoals altijd, volledig afhankelijk van het collectieve gedrag in Nederland.

In de tussentijd en totdat scholen weer open gaan, blijft X-tra op dezelfde manier functioneren:

 • handhaving van aale maatregelen
 • maximaal aantal leerlingen blijft 9 leerlingen, zo kunnen we de veiligheid zoveel mogelijk blijven garanderen
 • bijlessen online (Skype)
 • huiswerkbegeleiding online, waar de behoefte en noodzaak aangegeven wordt.

zodra de scholen weer open gaan zullen we her-evalueren.

15-3-2020

In navolging van ons bericht van vorige week en naar aanleiding van de huidige berichtgeving, graag aandacht voor het volgende:

Zorg voor goede hygiene en zorgvuldige (sociale) omgang

X-tra blijft (vooralsnog) gewoon open, zij het naar behoefte, met een wat aangepaste insteek.
We volgen, net zoals iedereen de courante ontwikkelingen en voorschriften van de overheid en zullen van dag tot dag bepalen wat er nodig is.

Uit alle berichten blijkt dat het niet gaat om grote dingen en acties, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

Dit geldt dus voor iedereen:

ingangsdatum 8-3-2020

Met de huidige situatie is het goed om het bewustzijn t.a.v. hygiene te vergroten. Dit is altijd een goed idee natuurlijk, maar zeker nu.

Uit alles blijkt dat de noodzakelijke veranderingen niet gaan over grote dingen maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.:   ATTITUDE   of   HOUDING

We verwijzen daarom ook in eerste instantie naar het beleid van de Rijksoverheid rond he coronavirus. Klik op deze link voor meer informatie: Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs

Per heden geldt het volgende beleid:
 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter onderling. Altijd.
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Schud geen handen bij begroeten.
  Dit geldt ook voor ander fysiek contact.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Temperatuur jezelf dagelijks
 • Geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een gezonde en werkbare omgeving.

Wij zullen nauwlettend berichtgeving blijven volgen en daaruit passende maatregelen destilleren. We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!a
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.