Beleid X-tra m.b.t. de huidige gezondheidsrisico's (Coronavirus):

15-3-2020

In navolging van ons bericht van vorige week en naar aanleiding van de huidige berichtgeving, graag aandacht voor het volgende:

Zorg voor goede hygiene en zorgvuldige (sociale) omgang

X-tra blijft (vooralsnog) gewoon open, zij het naar behoefte, met een wat aangepaste insteek.
We volgen, net zoals iedereen de courante ontwikkelingen en voorschriften van de overheid en zullen van dag tot dag bepalen wat er nodig is.

Uit alle berichten blijkt dat het niet gaat om grote dingen en acties, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

Dit geldt dus voor iedereen:

 • Kom op tijd!;
 • Was eerst goed de handen (volgens de aangewezen instructies);
  • Sowieso … heel frequent gedurende de dag;
  • Bij binnenkomst;
  • Na elke toiletgang;
  • Na hoesten of niezen.
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Temperatuur jezelf dagelijks
 • Geen fysiek contact (handen schudden)

We gaan er van uit dat iedereen deze instructie ook zal opvolgen.
Iedereen die dit niet doet, zullen we vriendelijk vragen naar huis te gaan.

Heb je geen symptomen, geen koorts en geen ‘genies en geproest’, dan ben je dus niet ziek.
'Niet ziek' betekent geen virus (of anderszins) en dus kun je niemand besmetten.

Laten we er samen het beste van maken!

8-3-2020

Met de huidige situatie is het goed om het bewustzijn t.a.v. hygiene te vergroten. Dit is altijd een goed idee natuurlijk, maar zeker nu.

We verwijzen daarom ook in eerste instantie naar het beleid van de Rijksoverheid rond het coronavirus. Klik op deze link voor meer informatie: Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs

Per komende week zullen we dan ook het advies met regelmaat herhalen:

 • Was handen regelmatig, volgens de instructie.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • schud geen handen bij begroeten. Dit geldt ook zoveel mogelijk voor ander fysiek contact.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
 • Was bij binnenkomst eerst de handen, volgens de gegeven instructies.
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving. Zo werken we met elkaar aan een gezonde omgeving.

Wij zullen nauwlettend berichtgeving blijven volgen en daaruit passende maatregelen destilleren. We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.

.
.
.

Onderwijs in beweging?

Is onderwijs in beweging? … een goede vraag! 
Steeds vaker tref je in het nieuws en bijlage-secties van diverse kranten en tijdschriften interessante artikelen aan die laten zien dat deze titel met een 'Mondjesmaat' of ''Voorzichtig' beantwoord kan worden. En dat is eigenlijk heel triest.

Er valt echter veel te  ontdekken en te lezen over interessante ontwikkelingen, en dat is inspirerend! Er is veel te berichten en de toestand van 'het onderwijs' nodigt dat dan ook uit.

Nieuws

Verruiming van de openingstijden

Per medio september 2015 heeft X-tra Huiswerkbegeleiding ruimere mogelijkheden t.a.v. de openingstijden.
Deze hebben we aangepast, waardoor we nu twee overlappende groepen hebben. Dit geeft veel extra mogelijkheden, naast dat we, vanwege groei, ruimte kunnen bieden aan meer leerlingen.