Beleid X-tra m.b.t. het Coronavirus (Covid-19):

ingangsdatum 8-3-2020

Met de huidige situatie is het goed om het bewustzijn t.a.v. hygiene te vergroten. Dit is altijd een goed idee natuurlijk, maar zeker nu.

Uit alles blijkt dat de noodzakelijke veranderingen niet gaan over grote dingen maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.:   ATTITUDE   of   HOUDING

We verwijzen daarom ook in eerste instantie naar het beleid van de Rijksoverheid rond he coronavirus. Klik op deze link voor meer informatie: Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs

Per heden geldt het volgende beleid:
 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter onderling. Altijd.
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Schud geen handen bij begroeten.
  Dit geldt ook voor ander fysiek contact.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Temperatuur jezelf dagelijks
 • Geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een gezonde en werkbare omgeving.

Wij zullen nauwlettend berichtgeving blijven volgen en daaruit passende maatregelen destilleren. We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!a
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.

30-4-2020

Nieuwe leerlingen zijn welkom, maar we hebben het beleid dat we primair leerlingen in de online begeleiding toelaten.

In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld familie of broer / zus, kunnen we overwegen om een nieuwe leerling op de vestiging toe te laten.

Voor aanmelden verwijs ik graag naar onze contactpagina, alwaar ons e-mail adres te vinden is. U mag ook bellen uiteraard.

21-3-2020

Na de meivakantie zullen basisscholen weer opengaan, zij het met een regulering.
Middelbare scholen blijven nog even gesloten maar mogelijk zal per 1-6 een (beperkte) opening mogelijk worden.

Tussentijdse berichtgeving heeft mogelijk een extra verruiming van de genomen maatregelen tot gevolg. E.e.a. is, zoals altijd, volledig afhankelijk van het collectieve gedrag in Nederland.

In de tussentijd en totdat scholen weer open gaan, blijft X-tra op dezelfde manier functioneren:

 • handhaving van aale maatregelen
 • maximaal aantal leerlingen blijft 9 leerlingen, zo kunnen we de veiligheid zoveel mogelijk blijven garanderen
 • bijlessen online (Skype)
 • huiswerkbegeleiding online, waar de behoefte en noodzaak aangegeven wordt.

zodra de scholen weer open gaan zullen we her-evalueren.

15-3-2020

In navolging van ons bericht van vorige week en naar aanleiding van de huidige berichtgeving, graag aandacht voor het volgende:

Zorg voor goede hygiene en zorgvuldige (sociale) omgang

X-tra blijft (vooralsnog) gewoon open, zij het naar behoefte, met een wat aangepaste insteek.
We volgen, net zoals iedereen de courante ontwikkelingen en voorschriften van de overheid en zullen van dag tot dag bepalen wat er nodig is.

Uit alle berichten blijkt dat het niet gaat om grote dingen en acties, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

Dit geldt dus voor iedereen:

06-04-2020

In navolging van ons vorige bericht en naar aanleiding van de huidige berichtgeving, graag aandacht voor het volgende:

Alle maatregelen blijven onverminderd van kracht tot eind april.

Per deze week (week 15) ontsmetten we alle oppervlakken en veel aangeraakte opjecten (deurkrukken, schakelaars, kranen, pennen, etc) met een oplossing van 80% ethanol + 5% isopropanol. Dit middel geeft de beste virucide werking.