Goedkoop is duurkoop

… is een uitdrukking die men gebruikt als men iets voordelig aangeschaft heeft en er achteraf achter komt dat het dan toch niet voldoet aan de verwachting …

Dit, ook al gaat het niet altijd op, is helaas heel vaak aan de orde.

Herkenbaar?

Het is ook terug te vinden in studie en schoolwerk.

Huiswerkbegeleiding en bijles op school, gratis aangeboden, klinkt goed toch? School biedt het ‘gratis’ aan.

Helaas heeft het, om verschillende redenen, vaak een teleurstellend resultaat.

Uit terugkoppelingen blijkt helaas maar al te vaak dat …

… bij de ontvangende partij, ‘gratis’ ook benaderd wordt met een ‘gratis’ houding “ het is gratis dus dan hoef ik er niet altijd gebruik van te maken (ik heb er immers niet voor betaald?)”

… bij de gevende partij (docent, oudere jaars) is blijkt weinig enthousiasme. In die gevallen dat de wil wél aanwezig is, is het effect beperkt: óf het betreft relatief kleine groepjes van 5 a 10 leerlingen die extra uitleg krijgen in het 9e uur, van de docent waar men het toch al niet van snapte, of het gaat daadwerkelijk om bijles, meestal dus gegeven door een ouderejaars leerling. Dit blijkt dan niet erg motiverend. 

Onderwijsassistenten geven een' instructie voor plannen, organiseren en agendagebruik. Als we dit dan vervolgens afmeten aan onze begeleiding, dan blijkt wat men op school leert zwaar ondermaats!

Dit alles is dan toch wel vreemd.

De overheid ‘besteedt’ ruim 8 miljard aan 'verbetering' van het onderwijs, als reactie op de achterstanden, opgelopen door corona en de gevolgen daarvan. Een nobele gedachte, ware het niet dat de uitvoering neerkomt op een 'vrijbrief' om dit extra geld te besteden aan een breed scala 'noden'. Het blijkt ook dat de betreffende onderwijsinstelling geen verantwoording hoeft af te leggen, geen budgettering heeft t.a.v. waaraan dit besteed wordt.

Goede (externe) begeleiding is beschikbaar, maar wordt zo nagenoeg onbereikbaar, terwijl de overheid, in de kaders van het NPO juist de ruimte geeft om dit in te huren. Er ís namelijk wél een lerarentekort en de werkdruk in het onderwijs is ook écht hoog, uitbesteden is dan de beste optie zou je denken. Daarom: blijf als school bij je core-business. En dat is les geven.

Om die reden is gratis begeleiding op school dan ook niet echt gratis: het is eigenlijk extreem duur! Wij krijgen als bedrijf nu aan het eind van elke periode leerlingen aangemeld omdat ze ontdekken dat die begeleiding op school eigenlijk niet werkt. De stress stijgt i.v.m. de verloren tijd, ontmoedigd … en zo ontstaan onnodige onvoldoendes.

Wij merken dat, met goede 1 op 1 begeleiding én de juiste omgeving en houding, heel snel achterstanden weggewerkt worden.

Leerlingen hebben behoefte aan structuur, perspectief, en een doel (motivatie): een positief signaal, voortkomende uit ‘ik kan het wél!’


gepost op Linkedin, EdeStad