15-3-2020

In navolging van ons bericht van vorige week en naar aanleiding van de huidige berichtgeving, graag aandacht voor het volgende:

Zorg voor goede hygiene en zorgvuldige (sociale) omgang

X-tra blijft (vooralsnog) gewoon open, zij het naar behoefte, met een wat aangepaste insteek.
We volgen, net zoals iedereen de courante ontwikkelingen en voorschriften van de overheid en zullen van dag tot dag bepalen wat er nodig is.

Uit alle berichten blijkt dat het niet gaat om grote dingen en acties, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

Dit geldt dus voor iedereen:

 • Kom op tijd!;
 • Was goed de handen (volgens de aangewezen instructies);
  • Sowieso … heel frequent gedurende de dag;
  • Bij binnenkomst;
  • Na elke toiletgang;
  • Na hoesten of niezen.
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Temperatuur jezelf dagelijks
 • Geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)

We gaan er van uit dat iedereen deze instructie ook zal opvolgen.
Iedereen die dit niet doet, zullen we vriendelijk vragen naar huis te gaan.

Heb je geen symptomen, geen koorts en geen ‘genies en geproest’, dan ben je dus niet ziek.
'Niet ziek' betekent geen virus (of anderszins) en dus kun je niemand besmetten.

Laten we er samen het beste van maken!aa
a
a