21-3-2020

Na de meivakantie zullen basisscholen weer opengaan, zij het met een regulering.
Middelbare scholen blijven nog even gesloten maar mogelijk zal per 1-6 een (beperkte) opening mogelijk worden.

Tussentijdse berichtgeving heeft mogelijk een extra verruiming van de genomen maatregelen tot gevolg. E.e.a. is, zoals altijd, volledig afhankelijk van het collectieve gedrag in Nederland.

In de tussentijd en totdat scholen weer open gaan, blijft X-tra op dezelfde manier functioneren:

  • handhaving van aale maatregelen
  • maximaal aantal leerlingen blijft 9 leerlingen, zo kunnen we de veiligheid zoveel mogelijk blijven garanderen
  • bijlessen online (Skype)
  • huiswerkbegeleiding online, waar de behoefte en noodzaak aangegeven wordt.

zodra de scholen weer open gaan zullen we her-evalueren.