Beleid X-tra m.b.t. het Coronavirus (Covid-19):

Ingangsdatum 24-6-2020

Nog steeds gelden de basisregels die we met elkaar hebben afgesproken, per aanvang van deze wereldwijde ontwikkelingen:
(De volledige tekst van het nieuwsbericht van de overheid van 24-4-2020 staat hier).

"De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits."

.

Uit alles blijkt nog steeds dat de noodzakelijke veranderingen niet gaan over grote dingen, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante en doorlopende aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.:   ATTITUDE   of   HOUDING

Op deze pagina staan de 'veel gestelde vragen', m.n. ook over het onderwijs per 1 juli a.s.
Effectief komt het er op neer dat e.e.a. zal ingaan per start van het nieuwe schooljaar, … mits er geen aanleiding is om hernieuwd maatregelen te activeren, i.v.m. nieuwe uitbraken van het virus.

Per 1-7-2020 geldt het volgende beleid bij X-tra:
 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter afstand naar iedereen die ouder is dan 18 jaar. Altijd.
 • fijn om onderling ook afstand te houden, meer het is niet meer strikt en niet meer verplicht.
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Bij voorkeur geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een (blijvend) gezonde en werkbare omgeving.

Dit is de nieuwe routekaart uit de crisis, met enige aanpassingen voor X-tra.
Wij van X-tra  hebben een blijvende 'strakke' houding t.a.v. handhaving van bovengenoemde maatregelen. Wij denken dat het noodzakelijk is om hierin heel precies te blijven. (Ook al is de algemene teneur in de maatschappij gaandeweg anders helaas).
Daarnaast zullen we natuurlijk nauwlettend berichtgeving blijven volgen en, waar nodig passende maatregelen destilleren.

We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!
X-tra was, is en blijft een prettige en vooral veilige omgeving (op veler vlak).
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.