Beleid X-tra m.b.t. het Coronavirus (Covid-19):

Ingangsdatum 14-10-2020

Nog steeds gelden de basisregels die we met elkaar hebben afgesproken, per aanvang van deze wereldwijde ontwikkelingen:
De volledige tekst van het nieuwsbericht van de overheid van 13-10-20 staat hier.

"Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen."

De volgende basisregels, zijn (nog steeds) van kracht:    
 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten, geldt een maximum aantal personen van 30.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

We zijn inmiddels beland in een gedeeltelijke lockdown. Deze gaat in per 14-10-20 om 22:00 uur en duurt in elk geval tot 27-10-20. Uit alles blijkt dat wat nodig is, gaat over een collectieve zorgvuldigheid en constante en doorlopende aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.: onze individuele en collectieve   ATTITUDE   of   HOUDING

Op deze pagina staan de 'veel gestelde vragen', m.n. ook over het onderwijs per 1 juli a.s. Deze maatregelen gelden nog steeds en zijn nu uitgebreid met bovenstaande extra regel over het dragen van mondkapjes.

Per 14-10-2020 geldt het volgende beleid bij X-tra:

 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter afstand naar iedereen die ouder is dan 18 jaar. Altijd.
 • bij binnenkomst draag je een mondkapje (vanaf 13 jaar verplicht. Indien jonger dan mag het natuurlijk ook).
  • Deze houd je op totdat je bij je tafel bent, daar mag je 'm afzetten.
  • Voor elke beweging in het gebouw, dus ook tijdens de pauzes, draag je je mondkapje.
  • bij vertrek kun je buiten je mondkapje afzetten.
 • Fijn om onderling ook afstand te houden, zo veel als mogelijk (ook al is het strikt genomen niet meer verplicht).
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • desinfecteer je handen na elke pauze door gebruik te maken van de dispenser.
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
  • in deze tijd van het jaar zorgen temperatuurwisselingen van buiten naar binnen vaak voor een vochtige neus.
   Gebruik daarom bij binnenkomst een tissue en gooi deze als een propje in daarvoor bestemde afvalbak
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meld je af via whatsapp);
  • je bent weer welkom nadat je getest bent én negatief bent bevonden
 • Bij voorkeur geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk, doch dwingend verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een (blijvend) gezonde en werkbare omgeving.

Wij van X-tra  hebben een blijvende 'strakke' houding t.a.v. handhaving van bovengenoemde maatregelen. Wij denken dat het noodzakelijk is om hierin heel precies te blijven.
Daarnaast zullen we natuurlijk nauwlettend de berichtgeving blijven volgen en, waar nodig, passende maatregelen destilleren.

We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!
X-tra was, is en blijft een prettige en vooral veilige omgeving (op veler vlak).
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.