Schooljaar 2021-2022 - periode II

Ook na de herfstvakantie zijn de scholen zonder terughoudendheid geopend.
Wie het nieuws volgt zal waarnemen dat, m.n. rond jongeren er een forse toename is van positieve corona-testen.

Zoals het nu staat zullen de regels t.a.v. mondkapjes en houden van afstand voorlopig gehandhaafd blijven: een mondkapje is nodig indien de afstand gedurende 15 minuten niet kan worden gewaarborgd.

Wij zijn, als bedrijf, op dit vlak graag wat conservatief onder het motto: 'better safe than sorry'.
Voor ons geldt dus dat we de bestaande regels grotendeels zullen handhaven:

in- en uitschrijven bij entree met een schone pen
 handen wassen bij binnenkomst en tussentijds, volgens instructie
 na pauze ontsmetten van handen bij dispenser
 blijvend ventileren (deden we al)
 bij twijfel, symptomen of overige klachten zoals koorts: laten testen en thuisblijven tot de uitslag bekend is. Stuur tijdig een afmelding naar Signal (06-40950950). Je bent weer welkom na 2 dagen symptoom-vrij

Voor de duidelijkheid: bij X-tra is de ventilatie uitstekend geregeld.

Wij beschikken over een zeer uniek en evenzo effectief CO2-gestuurd ventilatiesysteem dat permanent verse buitenlucht inblaast, zodanig dat je dit niet merkt door tocht o.i.d. (dit laatste is namelijk de reden dat in het najaar op de meeste plaatsen de ramen dicht gaan).
Stijgt het CO2-gehalte boven 800 ppm*, dan neemt het inblazen van schoen lucht navenant toe, met een maximaal toerental bij 1500 ppm.
Dit laatste wordt echter nooit gehaald, daarvoor werkt het systeem gewoon te goed 😊.

*pm = parts per million, oftewel delen per miljoen. Dit is een maat voor concentratie. bron Wikipedia.

.